Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Vanuit GezondNL is het gedachtegoed voor een Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk ontwikkeld. Aan deze basiskennis is behoefte omdat er steeds meer wijkgericht gewerkt wordt. Zorg en gezondheid worden steeds vaker dicht bij de leefomgeving van mensen en vanuit wijkcoöperaties en gezondheidscentra georganiseerd. Doel is een duurzame, efficiënte en continue samenwerking tussen bewoners, professionals in de zorg en andere partners in de wijk. Ook een sociale wijkinfrastructuur die nodig is voor het opschalen van veelbelovende eHealth-initiatieven.

Wilt u ook samenwerken aan Infrastructuur van de Gezonde Wijk?

Implementatiecyclus  

Bekijk de Implementatiecyclus Infrastructuur van de Gezonde Wijk met de belangrijkste stappen. U kunt de Prezi gebruiken voor een presentatie of als teaser voor een (netwerk)bijeenkomst.

Poster Gezonde Wijk

In deze poster staan schetsen van een Wijkgezondheidsinfrastructuur en diverse transitiemodellen en veranderstrategieën.

Implementatievisie 

In deze implementatievisie staat meer achtergrondinformatie over: 1) Denken vanuit gezondheid, 2) Het is druk in de wijk! 3) Implementatiecyclus, 4) Samenwerkingsorganisatie in de wijk en 5) Naar een digitaal Gezondheidsplein. 

Kwaliteitskader Wijkinfrastructuur

Het Kwaliteitskader Wijkinfrastructuur beschrijft de wettelijke verantwoordelijkheden, samenwerkingsvormen, faciliteiten en afspraken vanuit de eerstelijnszorg die samen met een wijkinformatie-, coördinatie of ICT-aanspreekpunt een samenhangend geheel vormen. 

Kennisnetwerk & Serviceorganisatie
GezondNL ontwikkelt met professionals praktische draaiboeken, producten en services om 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' te realiseren. Kijk rechts bij Kennisnetwerk en Serviceorganisatie voor meer informatie.

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.