Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Vanuit GezondNL is het gedachtegoed voor een Infrastructuur van de Gezonde Wijk ontwikkeld. Aan deze basiskennis is behoefte omdat er steeds meer wijkgericht gewerkt wordt. Zorg en gezondheid worden steeds vaker dicht bij de leefomgeving van mensen en vanuit gezondheidscentra georganiseerd.

Doel van een vraaggerichte en dynamische Infrastructuur van de Gezonde Wijk is een duurzame, efficiënte en continue samenwerking tussen inwoners, professionals in de zorg en andere partners in de wijk. Ook een wijkinfrastructuur die nodig is voor het opschalen van veelbelovende eHealth-initiatieven.

Wilt u ook samenwerken aan Infrastructuur van de Gezonde Wijk?

Prezi Infrastructuur van de Gezonde Wijk 

Bekijk de Prezi 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' met de belangrijkste bouwstenen en stappen. U kunt de Prezi gebruiken voor een presentatie of als teaser voor een (netwerk)bijeenkomst.

Poster Gezonde Wijk

In deze poster staan schetsen van een Wijkgezondheidsinfrastructuur en diverse transitiemodellen en veranderstrategieën. De poster kunt u downloaden en printen.

Implementatievisie Infrastructuur van de Gezonde Wijk

In deze implementatievisie staat meer achtergrondinformatie over: 1) Denken vanuit gezondheid, 2) Het is druk in de wijk! 3) Implementatiecyclus, 4) Samenwerkingsorganisatie in de wijk en 5) Naar een digitaal Gezondheidsplein. 

Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur

Het Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur beschrijft de wettelijke verantwoordelijkheden, samenwerkingsvormen, faciliteiten en afspraken vanuit de eerstelijnszorg die samen met een wijkinformatie-, coördinatie of ICT-aanspreekpunt een samenhangend geheel vormen. 

Kennisnetwerk & Serviceorganisatie
GezondNL ontwikkelt met professionals praktische draaiboeken, producten en services om 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' te realiseren. Kijk rechts bij Kennisnetwerk en Serviceorganisatie voor meer informatie.

Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.