Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Verbinden en verleiden

Op 4 oktober 2011 vond de netwerkbijeenkomst 'Verleiden en verbinden' plaats. Doel was het delen van praktijkvoorbeelden en -ervaringen en interactie met meesterverleiders uit verschillende regio's en het trekken van lessen voor verdere implementatie.

Project 'Vitale vaten'

Presentatie project 'Vitale Vaten' (PDF-document) door Ineke Sterk van De Gezonde Regio te Gorinchem. In dit project zijn vanuit vier huisartsenposten 500 mensen van 55 tot 65 jaar uitgenodigd om hun gezondheid te laten testen. De resultaten: een opkomst van 67 % en een kwart van de deelnemers loopt een hoog risico op hart- en vaatziekten. Het project heeft veel nieuwe onderzoeks- en implementatievragen opgeleverd, omdat de individuele benadering nieuw is. Bij zowel burgers als professionals is er ruime interesse om hiermee verder te gaan, ook al is er nog veel onduidelijkheid over organisatie en financiering. Wegens het succes wordt het aantal pilots uitgebreid.

Project 'Persoonlijke preventie in de wijk'

Presentatie vanuit het project 'Persoonlijke preventie in de wijk' (PDF-document) door Karolien van den Brekel. In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn wordt aan Persoonlijke Preventie gewerkt met behulp van een e-Health platform. Via het platform wordt risicoprofilering (screening) aangeboden aan inwoners van Leidsche Rijn en wordt een (digitale) sociale kaart van participatie- en leefstijlinitiatieven in de wijk gemaakt. Ook wordt gewerkt aan een regionaal portaal dat de regionale toegangspoort is voor alle communicatie met burgers, scholen, werkgevers en professionals. Door de inzet van ICT (o.a. een online vragenlijst) kan een nog grotere groep voor risicoprofilering worden bereikt en wordt transparantie van het aanbod georganiseerd. Deelname via internet roept vooral nieuwe marketingvragen op.

Reflectie door prof. dr. Ien van de Goor, hoogleraar Effectiviteit individuele preventie Universiteit van Tilburg/Tranzo. Zij riep onder andere op om screening/risicoprofilering tot een regulier onderdeel van de (eerstelijns)zorg te maken. In de nabije toekomst is het de normaalste zaak van de wereld dat je via de huisarts of andere kanalen een gezondheidscheck kunt doen. Voor specifieke groepen kunnen aparte programma's worden opgezet. De eerste voorbeelden zijn er al ofwel de kanteling is gaande. 

Ook is tijdens de bijeenkomst de folder Persoonlijke Preventie gepresenteerd. Deze kan worden gedownload en dubbelzijdig geprint.

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.