Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Implementatie

Wat komt er kijken bij de implementatie van een Infrastructuur van de Gezonde Wijk? Hieronder staan implementatietools en de randvoorwaarden.

Implementatietools

De implementatietools die vanuit GezondNL zijn ontwikkeld:
1) Prezi 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' (teaser voor partners)
2) Poster Gezonde Wijk met verschillende transitiemodellen en veranderstrategieën 
3) Poster implementatiecyclus 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'
4) Draaiboek 'Infrastructuur Gezonde Wijk' (met uitgewerkt praktijkvoorbeeld)

Randvoorwaarden

Implementatie van een Infrastructuur van de Gezonde Wijk gaat moeizaam zonder de noodzakelijke randvoorwaarden.

Alliantie met wijkinwoners: in steeds meer wijken en dorpen organiseren inwoners zich in buurt-, wijk- of zorgcoöperaties voor informele zorg. Sluit een alliantie in de wijk en stel met gemeente en zorgverzekeraar een Wijkcontract Gezondheid op. Doe desnoods een beroep op the Right to Challenge.

Gemeenten: sommige gemeenten hebben al integraal beleid ontwikkeld om de samenwerking in de wijk structureel te faciliteren. De gemeente Lelystad heeft de visie Het Nieuwe Werken in de Wijk. Amersfoort werkt aan een Sociale Basisinfrastructuur (BSI).

Zorgverzekeraars: voor het structureel financieren van een wijkinfrastructuur (met ICT) heeft GezondNL het Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur gemaakt. Financieringsafspraken kunnen via het Wijkcontract Gezondheid worden gemaakt.

Regionale samenwerking: inwoners, gemeenten, werkgevers, zorgaanbieders en andere partners vormen een regionale coalitie die business cases stimuleert en de (andere) randvoorwaarden realiseert. De coalitie kan een collectief worden voor een Regionale Gezondheid Polis.

Ondernemers: supermarkten, banken en andere investeerders zijn steeds vaker bereid bij te dragen aan projecten die wijksamenwerking versterken. Zeker als zij zelf gevestigd zijn in de betreffende wijk en als zij zich kunnen profileren. Klik hier voor een voorbeeld van een Dienstenveiling in de wijk.

Mail ons indien u meer informatie wilt over implementatie. 

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.