Zorgregio

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor de doorontwikkeling van gezonde wijken en dorpen (10.000-30.000 inwoners) naar vitale en gezonde gemeenschappen. Daarbij is er volop aandacht en ruimte voor wat er al op buurt- of zelfs straatniveau gebeurt. 

Op dit moment wordt op zeer verschillende wijzen aan deze regionale samenwerking invulling gegeven.

GezondNL is voorstander van de zorgregio, analoog aan de arbeidsmarkt- en veiligheidsregio. Er is één groot verschil: de zorgregio is een coöperatie van de bewoners uit de regio. Zij kunnen lid worden en een gezonde polis afsluiten voor ondersteuning van hun gezondheid. De zorgregio staat ten dienste van wijken en dorpen waar bewoners, professionals, gemeenten, zorg- en welzijnspartijen en ondernemers samenwerken aan de benodigde infrastructuur.

De Zorgregio

De zorgregio bestaat uit een coöperatie met de volgende verantwoordelijken:

• een Regiotafel voor strategisch overleg en afstemming tussen bewoners en partners waar prioriteiten wordt gesteld, op basis van reële behoeften.

Wijk & Dorp Services: gezamenlijk ontwikkelen en aanjagen van (programmatische) oplossingen voor de bewoners in Gezonde Wijken en Dorpen.

Contractorganisatie: sluiten van integrale (sub)populatiecontracten met zorgfinanciers en -leveranciers als ook met (vertegenwoordigers van) dorps- en wijkcoöperaties.

Data-infrastructuur: verbinden van benodigde datastromen en confrontatie met vragen en behoeften vanuit de leefomgeving.

Kansen & uitdagingen

1) In diverse regio's zijn al jaren Regiotafels waar gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders met elkaar overleggen. Bewonersorganisaties zitten veelal (nog) niet aan tafel.

2) In veel subregio's zijn Lerende Netwerken actief waar organisaties elkaar treffen. Het wordt interessant als integrale teams hier hun prestaties gaan vergelijken.

2) Het subsidieprogramma De Juiste Zorg op de Juiste Plek is speciaal opgezet om regionale samenwerking een impuls te geven. Klik hier voor meer informatie.

3) Ook GROZ vanuit Health~Holland voorziet in de ondersteuning van regionale samenwerkingsinitiatieven. Klik hier voor meer informatie.

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.