Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Zorgregio

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor de doorontwikkeling van gezonde wijken en dorpen (10.000-30.000 inwoners) naar vitale en gezonde gemeenschappen. Daarbij is er volop aandacht en ruimte voor wat er al op buurt- of zelfs straatniveau gebeurt. 

Op dit moment wordt op zeer verschillende wijzen aan deze regionale samenwerking invulling gegeven.

GezondNL is voorstander van de zorgregio. De zorgregio is een bestuurlijk samenwerkingsverband van bewoners, gemeenten, aanbieders en ondernemers uit de regio met een eigen polis. Bewoners kunnen kiezen voor deze gezonde regiopolis ter ondersteuning van hun gezondheid. De zorgregio staat ten dienste van wijken en dorpen waar bewoners, professionals, gemeenten, zorg- en welzijnspartijen en ondernemers samenwerken aan de benodigde infrastructuur.

De Zorgregio

De zorgregio omvat onder andere:

• een Regiotafel voor strategisch overleg en afstemming tussen bewoners en partners en een Preventieversneller voor prioriteiten op het gebied van gezondheid.

Wijk & Dorp Services: gezamenlijk ontwikkelen en aanjagen van (programmatische) oplossingen voor de bewoners in Gezonde Wijken en Dorpen.

Contractorganisatie: sluiten van integrale (sub)populatiecontracten met zorgfinanciers en -leveranciers als ook met (vertegenwoordigers van) dorps- en wijkcoöperaties.

Data-infrastructuur: verbinden van benodigde datastromen en confrontatie met vragen en behoeften vanuit de leefomgeving.

Kansen & uitdagingen

1) In diverse regio's zijn al jaren Regiotafels waar gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders met elkaar overleggen. Bewonersorganisaties zitten veelal (nog) niet aan tafel.

2) In veel subregio's zijn Lerende Netwerken actief waar organisaties elkaar treffen. Het wordt interessant als integrale teams hier hun prestaties gaan vergelijken.

2) Het subsidieprogramma De Juiste Zorg op de Juiste Plek is speciaal opgezet om regionale samenwerking een impuls te geven. Klik hier voor meer informatie.

3) Ook GROZ vanuit Health~Holland voorziet in de ondersteuning van regionale samenwerkingsinitiatieven. Klik hier voor meer informatie.

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.