Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

E-learning Creatieve werkvormen

E-learning heeft de toekomst. Ook voor preventie- en gezondheidswerkers. Hieronder staan praktische tips over hoe jij nog succesvoller kunt zijn in je werk. Deze e-learning module gaat over 'Creatieve werkvormen'.

1. Passierondje (energie organiseren)
Vraag aan de leden van jouw team wat hun passies zijn. Vaak komen mooie werkvormen naar voren die je kunt organiseren voor het team of voor alle ketenpartners. Samen zeilen, samen schaatsen, samen naar de Matthäus Passion. Aansluiten bij de verlangens van teamleden of sleutelfiguren zorgt voor ontzettend veel positieve energie.

2. Excursie of werkbezoek (personele verbindingen smeden)
Breng met partners een bezoek aan een wijk, regio of land waar ze vergevorderd zijn met een vergelijkbaar initiatief. Excursies werken altijd inspirerend en verbindend. Let op, samen heen- en terugreizen in een bus, vliegtuig of trein en alle informele momenten zijn net zo belangrijk als het bijwonen van de inhoudelijke onderdelen!

3. Samen koken! (inspiratie organiseren)
Samenwerken heeft veel raakvlakken met samen koken. Wat vinden de klanten lekker? Wat zijn de ingrediënten? Wat is het menu? Wie is de chefkok? Wat zijn de kookfaciliteiten? Laat iemand de inkoop doen van de ingrediënten voor een maaltijd voor 25 personen. Leg de ingrediënten op 5 tafels. Zet steeds een aantal deelnemers per tafel aan het werk om een gerecht of menugang te maken. Tussen (het maken van) de gerechten vinden presentaties plaats van nieuwe initiatieven. Dit alles kun je gewoon in een bedrijfskantine doen.

4. Creatieve samenwerkingsanalyse (motivatie testen)
Voor deze analyse is een balletje nodig. Verzoek alle aanwezigen (van het samenwerkingsverband) om in een kring te gaan staan. Leg het balletje in het midden van de zaal en roep: "Als u tevreden bent over de lopende samenwerking gaat u dicht bij het balletje staan. Bent u ontevreden dan gaat u zover mogelijk van het balletje af staan." Binnen één minuut en in één oogopslag is te zien hoe de samenwerking wordt gewaardeerd.

5. Rollenspel (urgentiegevoel creëren)
Selecteer een reële casus en beschrijf alle rollen die een bijdrage aan de oplossing kunnen leveren. Beschrijf de rollen, inclusief die van de burger of de cliënt, op kaartjes en stickers. Nodig deelnemers uit om een rol te pakken. De stickers plakken ze op hun borst. Geef de groep de opdracht om binnen 15 minuten een oplossing of concreet resultaat voor de cliënt te bereiken. Geef een korte schets van de situatie, meer niet. Licht van tevoren goed het doel van het rollenspel toe. Het meest leerzaam is de evaluatie na het spel. Meestal verandert een stevige discussie over het fictieve spel vanzelf in een dialoog over de eigen werkpraktijk.

6. Oefening met snoepjes (doorstroming ervaren)
Voor deze werkvorm heb je snoepjes nodig. Het maakt niet uit welke, zolang ze maar niet plakkerig zijn. Ga met de deelnemers in een kring staan en geef iedereen een snoepje. Je zegt: "Neem het snoepje in de rechterhand en leg daarna het snoepje in de linkerhand van uw rechterbuurvrouw of -man". Dit gaat meestal goed. Vraag vervolgens aan de groep om een doorlopend proces te maken van het doorgeven van het snoepje. Deze opdracht kun je nog een keer herhalen, maar zeg verder niets. Vaak gaat er op dat moment van alles mis. Zet het spel na enkele minuten stil en vraag aan de deelnemers wat er fout ging.

7. Lachen in het netwerk (de werklust vergroten)
Zet voorafgaand aan een vergadering of een overleg een brandend theelichtje op tafel. De aanwezigen zijn meestal aangenaam verrast. Het leidt meteen tot een andere sfeer en discussie.

8. Filmpjes of animaties (de boodschap kernachtig overbrengen)
Laat de Prezi 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' zien tijdens een workshop of symposium of maak met elkaar een filmpje. Er is altijd wel iemand handig met een mobiele telefoon of een videocamera.

9. Bouwen van merk (gevoelswaarde van samenwerking uiten)
Vraag de deelnemers tijdens een bijeenkomst om een beeldmerk en prikkelend motto voor hun keten of netwerk te ontwerpen. Geef duo's een A3 vel, kleurstiften, tijdschriften, een schaar en een plakstift. Laat ze in 15 minuten een ontwerp maken en dit aan de rest van de groep presenteren.

10. Toneelstuk maken (de samenwerking symboliseren)
Vraag aan de deelnemers aan een bijeenkomst om in kleine groepen een toneelstukje te maken over de wijze waarop zij zelf de samenwerking ervaren. Geef de opdracht mee de samenwerking te symboliseren en dat elk groepje straks vijf minuten krijgt om het stuk uit te voeren. Laat de toneelstukken na elkaar en op een podium opvoeren en vraag aan het publiek welk symbool met elk optreden wordt neergezet.

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.