Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Regie, coördinatie en procesverantwoordelijkheid

Regie is initiatief nemen voor het expliciteren en realiseren van de (spel)regels voor wijksamenwerking. Die spelregels komen in een samenspel van inwoners, partners en kaderstellers tot stand. Een regisseur laveert tussen positieve energie, bestuurlijke doorzettingsmacht en het maken van samenwerkingsafspraken, ook over wie de procesverantwoordelijke is.

Positieve energie
Een slimme regisseur speelt in op de positieve energie die er is bij inwoners en partners. Lees: urgentie in het geval van knelpunten, inspiratie bij nieuwe kansen of persoonlijke motivatie bij ambitie. Waar een wil is, is meestal een weg. Andersom geldt ook: waar geen wil is, is vaak geen weg. Weerstand is negatieve energie die u snel positief kunt maken door goed aan te sluiten bij de drijfveren van de persoon met weerstand. Zo ontstaan hechte verbindingen.

Regie houdt concreet in:

Vraaganalyse: de vragen en behoeften van inwoners geëxpliciteerd krijgen. Daarmee voorkomen dat deelbelangen van bepaalde partijen dominant zijn. Voor gezondheid in de wijk worden wijkdebatten, wijkscans, behoeftepeilingen etc. ingezet. Er zijn vele manieren om de vraag boven water te krijgen.

Gemeenschapskracht: de talenten en ambities in de wijk mobiliseren zodat inwoners, professionals en ondernemers uit de wijk in staat worden gesteld zelf oplossingen te organiseren en hun krachten verenigen in een wijkcoöperatie of wijk BV.

Strategische dialoog: ervoor zorgen dat er een dialoog wordt gevoerd met de juiste personen en partners op basis van inhoud en gelijkwaardigheid. En dat keuzes worden gemaakt over probleemdefinitie of ambitie, doel, resultaten, rollen, activiteiten en prestatie-indicatoren.

Afspraken: faciliteren dat partners onderlinge afspraken maken en dat daarbij de verantwoordelijkheden helder zijn; erop letten dat de coördinatierol goed wordt ingevuld en opgepakt. Bij ICT de procesverantwoordelijkheid duidelijk vastleggen. Dit kan in het Wijkcontract Gezondheid.

Opdrachtgever: bevorderen dat opdrachtgevers prioriteiten stellen die aansluiten bij knelpunten en vragen/behoeften van inwoners; toewerken naar prestatie-afspraken tussen hoofdaannemer en opdrachtgever; en

Uitmuntende faciliteiten: zorgen voor faciliteiten zodat inwoners minimaal goed geïnformeerd (wijkinformatiepunt) worden en professionals optimaal kunnen presteren (leeromgeving, ICT-infrastructuur).

Doorzettingsmacht
Het is van tevoren duidelijk wat te doen als er niet volgens afspraken wordt gehandeld. Inwoners en professionals weten waar zij terecht kunnen, de coördinator of procesverantwoordelijke kan altijd terecht bij de wethouder. Deze is bestuurlijk verantwoordelijk.

Procesverantwoordelijkheid
De procesverantwoordelijke a) heeft vertrouwen bij de wijkpartners, b) is fysiek aanwezig in de wijk, c) is deskundig in gezondheidsvaardigheden, d) is deskundig in privacyvraagstukken, e) is deskundig in ICT- en procesarchitectuur, f) is deskundig in communitybuilding/gemeenschapskracht.

Bron: Regie en ICT in dienstbare ketens

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.