Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Wijkcoöperaties

De dorp-, buurt- of wijkcoöperatie is een vorm van zelforganisatie van en collectief eigenaarschap door bewoners, (sociale) ondernemers en wijkpartners, gericht op meer sociale samenhang, zelfzorg en participatie in een buurt of wijk en het willen behalen van schaalvoordeel (wijkeconomie).

Juridische rechtspersoon

Een coöperatie is een samenwerkingsverband van twee of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen met een specifiek doel dat zij zonder samenwerking niet of moeilijk kunnen realiseren. De coöperatie wordt als zelfstandige rechtspersoonsvorm in de wetgeving erkend. De coöperatie lijkt daarbij op andere rechtspersonen (verenigingen, stichtingen), maar verschillen zijn onder andere gelegen in de specifieke doelstelling en het ondernemende karakter.

Bewoners kunnen lid worden

Bewoners en partners verenigen zich en bereiken zo gezamenlijk doelen die voor elk individu onbereikbaar zouden zijn geweest, vooral op het gebied van investeringen voor de wijkgemeenschap. Individuele bewoners kunnen lid van de coöperatie worden.

Verbinden van initiatieven

Vaak zijn diverse initiatieven voorloper voor een buurt- of wijkcoöperatie, zoals buurtwerkkamers, wijkinformatiepunten, buurtnetwerken en gezondheidscenta. Diverse initiatieven kunnen hun krachten in een buurt of wijk bundelen in een coöperatie. Daarmee worden ze nog zichtbaarder en betekenisvoller voor bewoners, wijkpartners en gemeente.

Voorbeelden

Voorbeelden van coöperaties met gezondheidscentra/eerstelijnszorg:

- Dorpscoöperatie America

- Dorpscoöperatie Afferden Samen

- Dorpscoöperatie Austerlitz zorgt

GezondNL stimuleert buurt- en wijkcoöperaties door verbindingen tussen gezondheidscentra en diverse bewonersinitiatieven te stimuleren.

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.