Buurtgezondheid

Buurtgezondheid is alles wat bewoners zelf organiseren op het gebied van preventie, vitaliteit en gezondheid in de eigen leefomgeving. Dit op basis van gemeenschapskracht: de positieve energie die vrij komt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen beter te bereiken door hun middelen te delen. 

Denk bij buurtgezondheid aan:

Buurtassistenten en dorpsondersteuners: door de gemeenschap aangestelde bewoners die proactief mensen in de buurt verbinden en medebewoners uitdagen (wat wil je?, wat kun je? en wat heb je nodig?) verantwoordelijkheid te nemen, aan te sluiten bij sociale en gezonde activiteiten in de buurt of gebruik te maken van de juiste zorg.

Wijkinformatiepunten, burenhulp en informele buurtnetwerken: bewoners organiseren zelf en voor elkaar informatievoorziening, praktische hulp en diensten, zoals klussen, tuinieren, vervoer, boodschappen etc.

Wandel-, fiets-, beweeggroepen, (kids)marathons etc.: door bewoners georganiseerde activiteiten voor een gezonde leefstijl die in de eigen buurt of wijk plaatsvinden.

Buurt- of wijkacademie: door of met ervaringsdeskundigen georganiseerde ontmoetingen waar ervaringen worden gedeeld en met elkaar wordt geleerd. De thema's kunnen zeer uiteenlopend zijn: zingeving, koken, mentale uitdagingen, mantelzorg, mindfullness etc.

Gebruik van accommodaties: bewoners organiseren toegang tot en het gebruik van zwembaden, fitnessruimten of sportplekken van klinieken, gezondheids- en revalidatiecentra of sportclubs. Idealiter is er een multifunctionele accommodatie in wijk of dorp. Ga naar het aansprekende voorbeeld 'De buurt is welkom in de TBS-kliniek'.

Buurtgezondheid vraagt om een (sociale) wijkinfrastructuur en georganiseerde bewoners. Diverse initiatieven kunnen samenwerken met wijkpartners in een wijkcoöperatie. Dat scheelt veel bureaucratische rompslomp en levert enorme besparingen op omdat communicatie en samenhang vanuit de wijkcoöperatie worden georganiseerd, met bewoners aan het stuur.

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.