Nieuws & Kennisupdates

• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…
• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

500WIJKCOÖPERATIES

De ambitie van 500WIJKCOÖPERATIES is de realisatie van 500 solide wijkcoöperaties (lees ook: zorg-, buurt- en dorpscoöperaties) en borging van de vereiste randvoorwaarden. 

Versnippering van initiatieven

500WIJKCOÖPERATIES is nodig vanwege de enorme versnippering van bewonersinitiatieven, (tijdelijke) pilots en projecten door professionals in buurten en wijken voor participatie en gezondheid, vaak ook nog eens met weinig impact. Tegelijkertijd verandert er weinig in het traditionele aanbod van zorg- en welzijnsorganisaties die meerjarige contracten hebben met gemeenten en zorgverzekeraars. Het gebrek aan vraagsturing, maatwerk, samenhang en impact wordt door niemand in Nederland meer ontkend en, in steeds meer buurten en wijken, gevoeld. Een sociale wijkinfrastructuur is het missende puzzelstukje om vraag en aanbod in een wijk optimaal te matchen. 

Procesverantwoordelijkheid in wijk

Een sociale wijkinfrastructuur wordt nadrukkelijk vormgegeven vanuit en met bewoners en samen met (wijk)partners. Zonder het beleggen van en organiseren van coördinatie in de wijk blijven de huidige aanbieders vasthouden aan de huidige denk- en werkkaders en krijgen actieve bewoners, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen, sociale ondernemers en individuele professionals niet de erkenning en waardering die ze verdienen voor hun initiatieven. Een wijkcoöperatie heeft de procesverantwoordelijkheid om samenhang in de wijk te organiseren, waar mogelijk met ICT.

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.