Over ons

GezondNL is gestart als een netwerk van Gezondheid Pioniers. Dit vanwege de enorme versnippering in het stelsel van voorzieningen, projecten en pilots voor gezondheid in de wijk. De pioniersfase heeft geleid tot kennis en tools voor samenwerking in of vanuit Gezonde Wijken en het agenderen van de noodzakelijke randvoorwaarden.

Per 2018 werkt GezondNL aan integratie van voorzieningen, projecten en interventies via het Wijkcontract Gezondheid, het Kwaliteitskader Wijkinfrastructuur (PDF) en de landelijke opschaling van succesvolle preventieprojecten.

Directie

De directie van GezondNL wordt gevormd door Anja van der Aa.

Anja                      

Raad van Advies

De Raad van Advies van GezondNL bestaat uit: Karolien van den Brekel, huisarts en preventieconsulent Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, Jacqueline van Riet, huisarts en bestuurder Gezonde Wijk Overvecht!, Diek Scholten, directeur Gezondheidscentrum Nieuwegein, Carl Verheijen, directeur Institute for Positive Health en Petra van Wezel, manager Gezonde Wijk Overvecht!

Contact

Mail ons indien u vragen hebt, in contact wilt komen met koplopers en succesvolle preventieprojecten of samenwerking met GezondNL zoekt.


Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.