Partnerschap

GezondNL zoekt partners voor implementatie van Infrastructuur van de Gezonde Wijk. Gezondheidscentra, wijkorganisaties of wijkinformatiepunten die de omslag naar een virtueel gezondheidsplein en/of integraal gezondheidscentrum willen maken.

Gezondheidscentra en wijkorganisaties

Gezondheidscentra en andere wijkorganisaties kunnen zich aansluiten bij GezondNL. Partners kunnen participeren in diverse werkgroepen.

Strategische allianties

GezondNL organiseert rond thema's allianties die een verdiepings- en/of implementatieslag maken. Deze allianties worden gevormd door strategische kernpartners die direct belang hebben bij het thema dat centraal staat.

Voorbeelden van allianties:

  • Infrastructuur van de Gezonde Wijk
  • Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur en bijbehorende bekostigingssystematiek
  • Wijkcontract Gezondheid

Communicatiepartners

Met communicatiepartners organiseert GezondNL grote bijeenkomsten. Inmiddels zijn zeven grote bijeenkomsten georganiseerd. 

GezondNL werkt bij nieuwe events graag samen met regionale en landelijke kennis- en communicatiepartners, in het bijzonder hogescholen en cliëntenorganiaties.

Mail ons indien u interesse hebt in een partnerschap, alliantie of event. Dank voor uw belangstelling.

Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.