Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Wijkinformatiepunten

Een onafhankelijk Wijkinformatiepunt is er voor alle wijkinwoners, (zorg)professionals en ondernemers die in de wijk werkzaam zijn. Het is een fysiek wijkloket en digitale plek voor individuele informatievragen over (informele) zorg, gezondheid, sociale activiteiten, participatie en gemeentezaken.

Keuzevrijheid, autonomie en transparantie staan daarbij centraal. Mensen hoeven zich van tevoren niet aan te melden, te registreren, een afspraak te maken, een intake- of een vraagverhelderingsgesprek te hebben.

Hoofdactiviteiten

De hoofdactiviteiten van een Wijkinformatiepunt zijn:
a. Informatiebalie en digitale routewijzer
b. Gezondheidscafé of -event met wijkpartners
c. Informatiesessies in de buurt (communitybuilding)
d. Jaarlijkse Dienstenveiling met (sociale) ondernemers
e. Wijkwebsite met alle partners en bibliotheek

Voorbeelden van Wijkinformatiepunten

Aansprekende voorbeelden van Wijkinformatiepunten zijn:

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost
Dit Wijkinformatiepunt heeft een informatiebalie in het ontmoetingscentrum Podium Oost. Daar wordt ook elke maand een Gezondheidscafé gehouden. Verder worden domotica-services aangeboden. Op de website van het Wijkinformatiepunt staat een uitgebreide wijkagenda.

Wijkwinkel Deventer
In Deventer heeft elke wijk van 10.000 inwoners een wijkwinkel die is gevestigd in een wijk-, buurt- of gezondheidscentrum. Op een stedelijk portaal staat een geactualiseerd overzicht per dag, thema en wijk waardoor de informatie goed vindbaar is. Kijk op WijkwinkelDeventer.

Stips Nijmegen
Bij de negen Stips in Nijmegen kunnen alle inwoners (zonder afspraak) langskomen, of hun idee of vraag telefonisch of digitaal delen met een Info- en Advieslijn. In de Stips werken bewoners en beroepskrachten samen. Kijk op de website van StipNijmegen.

Partners van GezondNL zijn betrokken bij de ontwikkeling van Wijkinfomatiepunten in diverse gemeenten. Mail ons indien u zelf aan de slag wilt.

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.