Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Zelfevaluatie

Met de zelfevaluatie 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' kunnen Gezonde Wijken (bestaande en nieuwe) zichzelf evalueren en innoveren ofwel evolueren. Het is een meetinstrument dat naar eigen inzicht kan worden ingezet.

Centrale focus: organisatie en borging

De zelfevaluatie bestaat uit 46 vragen die vooral ingaan op de organisatie en borging van de Gezonde Wijk:

1) Waardenoriëntatie
2) Doelen & resultaten
3) Samenwerkingsorganisatie
4) Datamanagement
5) Sociale kaart
6) Communicatie
7) Één (digitaal) loket
8) Marketing
9) Financiële continuïteit

Hierbij is voortgeborduurd op het gedachtegoed van Infrastructuur van de Gezonde Wijk en de eerste ervaringen die bij de implementatie ervan zijn opgedaan.

Gezonde Wijk-coördinatoren

De zelfevaluatie 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' is een checklist voor Gezonde Wijk-coördinatoren.

Werkwijze: terugkoppeling en dialoog

Aan de hand van de lijst worden sleutelfiguren uit de wijk geïnterviewd of uitgenodigd een enquête in te vullen. De uitkomsten worden tijdens een dialoogbijeenkomst teruggekoppeld. Na een jaar (of later) krijgen zij de zelfevaluatie weer voorgelegd en wordt duidelijk waarop wel of niet voortgang is geboekt.

Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur

GezondNL heeft het Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur ontwikkeld. Het kader wordt gebruikt voor het organiseren van wijkvisitaties en een nieuw financieringskader voor integratie van de domeinen eerstelijnszorg, sociaal/welzijn, preventie, participatie en sport met ICT, dit in nauwe samenwerking met inwoners en professionals.

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.