Nieuws & Kennisupdates

• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…
• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

E-learning Teamsamenwerking

E-learning heeft de toekomst. Ook voor preventie- en gezondheidswerkers. Hieronder staan praktische tips over hoe jij nog succesvoller kunt zijn in je werk. Deze e-learning module gaat over 'Teamsamenwerking'.

1. Succesvolle teams hebben een leider
Hoe de samenstelling van een team er ook uitziet, of er dezelfde of allemaal verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd, of de teamleden uit de zelfde organisatie komen of vanuit meerdere organisaties, of ze op een of meerdere locaties zitten, er moet altijd een aangewezen en erkende teamleider zijn. 

2. Succesvolle teams hebben duidelijke doelen
Teamwork vereist dat elk lid van het team precies begrijpt wat de doelen van het team zijn. Om ervoor te zorgen dat de doelen duidelijk zijn en dus concreet en op één manier zijn op te vatten, moeten die doelen objectief en specifiek worden omschreven. 

3. Succesvolle teams hebben duidelijk omschreven rollen
Elk team lid moet precies weten wat hij of zij van dag tot dag moet doen zodat het team zijn doelen bereikt. Zonder die duidelijkheid, zullen teamleden langs elkaar heen werken en gaat effectiviteit verloren. 

4. Succesvolle teams delen middelen en faciliteiten
Om succes te hebben, is het voor een team van belang dat de leden bereid zijn om de middelen die ze beheersen te delen om het doel van het team te bereiken. Deze omvatten zaken die voor de hand liggen zoals geld, materiaal, kantoorruimte, computers, enz. die we fysieke middelen noemen. Maar ook zaken als ideeën, suggesties, aanmoediging of enthousiasme. 

5. Succesvolle teams communiceren effectief
Afhankelijk van de doelstellingen en het tijdschema moeten teams regelmatig bijeenkomen. Belangrijker dan bij elkaar komen is de afstemming van de communicatie zodat ieder teamlid weet wat er speelt, en zeker zo belangrijk wat er van hem of haar wordt verwacht voor de volgende vergadering. 

6. De buitengewone teams zijn 100% toegewijd
Betrokkenheid uit zich door middel van consistentie, vooral in het gedrag van de teamleden. Ze zijn bereid en in staat de juiste maatregelen te nemen ten einde de doelen van het team te bereiken. 

7. Succesvolle teams ontmoedigen grote ego's
Om een team effectief te kunnen laten functioneren, moeten de teamleden hun eigen ego weg kunnen cijferen waarbij zowel het team zelf als de doelen van het team belangrijker zijn dan de individuele leden of hun individuele bijdragen. Machtsvertoon en eigen doelen nastreven halen alles waar een team aan werkt onderuit. 

8. Vertrouwen in elkaar
Het vertrouwen dat het resultaat wat iemand anders in het team zal neerzetten goed (genoeg) is. Het uit handen kunnen geven terwijl je het zelf ook goed en misschien wel beter kan. Als je dat bereikt binnen een team zal iedereen in het team groeien. 

Bron: P&B Improvement

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.