Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Gezondheidscentrum voor de Toekomst

02/11/2017 - GezondNL en U Vitaal (Harten voor Sport) hebben het initiatief genomen om partijen bij elkaar te brengen die in gezamenlijkheid het best denkbare gezondheidscentrum willen realiseren in het herontwikkelingsgebied Merwedekanaalzone in Utrecht.

In de Merwedekanaalzone worden 6.000 tot 10.000 woningen gerealiseerd. Dat zijn 12.000 tot 20.000 inwoners. Het aantal inwoners vraagt al om 6 tot 10 huisartsen die mogelijk ook vanwege de bereikbaarheid in meerdere centra moeten worden gehuisvest.

Het 'Gezondheidscentrum voor de Toekomst' stelt de bewoner centraal en richt zich naast het traditioneel oplossen van ziekte, ook op het voorkomen en oplossen van gezondheidsklachten en het initiatief van bewoners en mantelzorgers.

Dat betekent bijvoorbeeld dat het gezondheidscentrum naast de huisarts, de fysiotherapeut, diëtist en apotheker ook onderdak biedt aan een wijkinformatiepunt, buurtteam, ggz, centrum voor jeugd en gezin, buurtruimtes, mantelzorgondersteuning, yoga en mindfulness, beweegaanbieders en ondersteunende horeca.

Daarnaast breiden gezondheidscentra zich uit met zogenoemde anderhalve lijns dienstverlening, bestaande uit bijvoorbeeld enkele ziekenhuisbedden en kan een gezondheidscentrum in de nabije toekomst niet meer zonder een digitale infrastructuur die ook fysieke functies zal vervangen.

Een dergelijk gezondheidscentrum kan goed gecombineerd worden met woonaanbod voor bijvoorbeeld hulpbehoevende ouderen (levensloopbestendig wonen), of (met behulp van technologie) begeleid wonen.

Mail ons indien u meer informatie wilt over het 'Gezondheidscentrum voor de Toekomst'.