Summerschool GezondNL: Werkvormen

04/08/2022 - E-learning heeft de toekomst. Hieronder staan praktische tips over hoe jij nog succesvoller kunt zijn in jouw werk. Deze e-learning module gaat over 'Creatieve werkvormen'.

De creatieve werkvormen:

1. Passierondje (energie organiseren)

2. Excursie of werkbezoek (personele verbindingen smeden)

3. Samen koken! (inspiratie organiseren)

4. Creatieve samenwerkingsanalyse (motivatie testen)

5. Rollenspel (urgentiegevoel creëren)

6. Oefening met snoepjes (doorstroming ervaren)

7. Lachen in het netwerk (de werklust vergroten)

8. Filmpjes of animaties (de boodschap kernachtig overbrengen)

9. Bouwen van merk (gevoelswaarde van samenwerking uiten)

10. Toneelstuk maken (de samenwerking symboliseren)

E-learning Creatieve werkvormen