Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

'Juiste weg, toegang en informatie in zorg moeilijk te vinden'

10/05/2017 - Mensen die langdurige zorg nodig hebben, hebben moeite om de juiste weg en toegang te vinden voor hun zorgvraag. Ze vinden vaak ook niet alle informatie. En sommige mensen hebben behoefte aan een vaste ondersteuner die hen helpt met het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden die mensen hebben. Dat blijkt uit een onderzoek - in opdracht van het ministerie van VWS - door drie koepels van patiëntenorganisaties.

Met ouderen, mensen met een beperking en mensen met een ernstige psychiatrische aandoening is gesproken over hun route naar langdurige zorg, keuzemomenten en de ontvangen en gewenste informatie en ondersteuning.

Mensen uit het onderzoek melden dat zij zelf centraal willen staan, waar nu nog vooral de regelgeving en het systeem centraal lijken te staan. Mensen willen ruim de tijd krijgen om hun wensen en behoeftes kenbaar te maken, maar de langdurige zorg is daar niet op ingericht.

Veel mensen ervaren dat het zorgstelsel, het systeem, ingewikkeld is. Cliënten en naasten zien door de bomen het bos niet meer. Ze weten niet wat er mogelijk is, wat in hun situatie kan en waar ze de informatie daarover kunnen vinden.

Ook missen mensen keuze-informatie over verschillende organisaties en mogelijkheden die hen kan helpen bij het maken van de juiste afweging. De drie koepelorganisaties roepen alle betrokkenen, overheden, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en anderen op om gewenste informatie beschikbaar te maken en/of beter te ontsluiten en vindbaar te maken.

Ook willen ze dat de beschikbare onafhankelijke cliëntondersteuners binnen de Wmo en de Wlz over de stelsels heen worden georganiseerd en beter vindbaar en toegankelijk worden. Want uit het onderzoek blijkt dat mensen vaak niet weten dat zij recht hebben op onafhankelijke ondersteuning. Terwijl sommigen daar wel behoefte aan hadden.

Het onderzoek is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid onder een selecte steekproef van bijna 400 (naasten van) mensen die langdurige zorg gebruiken uit de Wmo, jeugdwet, Zvw en/of Wlz.

Klik hier voor het complete onderzoeksrapport