Blog: Van sectorale afspraken naar Gezonde Wijkakkoord

14/03/2017 - De sectorale sturing en financiering van gezondheid en zorg sluit niet aan bij wat nodig is in de leefomgeving van mensen en staat organisatie van de best passende zorg en laagdrempelige informatie over gezondheid in de weg. Anders gezegd: de Gezonde Wijk bestaat in landelijke wet- en regelgeving niet.

De minister van VWS heeft de afgelopen jaren afzonderlijke bestuurlijke afspraken gemaakt met de tweedelijnszorg, eerstelijnszorg en GGZ. Beperking van de uitgavengroei in de zorg was daarbij een belangrijk doel. Andere sectoren waarmee afspraken over de gewenste koers zijn gemaakt: gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, Genees- en Hulpmiddelen, Wijkverpleging en Sport.

Van sectorale afspraken naar Gezonde Wijkakkoord