D66 pleit voor landelijke uitrol van wijkportalen

15/12/2016 - Tijdens het debat over het Preventiebeleid in de Tweede Kamer heeft D66 een voorstel gedaan voor de landelijke uitrol van wijkportalen. Het voorstel werd gedaan door Vera Bergkamp die een zieke Pia Dijkstra verving.

Wijkportalen zijn een digitaal loket voor zorg, preventie, welzijn en anderen diensten in de wijk. Het is gezamenlijke startpagina voor alle wijkinwoners en van alle partners in de wijk die met gezondheid bezig zijn.

Een wijkportaal is het visitekaartje van een wijkinfrastructuur. Met wijkinfrastructuur wordt bedoeld: alle partners en alle permanent aanwezige, algemene voorzieningen (fysiek en digitaal) voor gezondheid en zorg in de wijk.

Wijkpartners vormen een bestuurlijk samenwerkingsverband en een geïntegreerd netwerk dat contractueel resultaatafspraken met vergoedingen maakt met gemeente en zorgverzekeraar. De behoeften van inwoners en professionals zijn leidend.

Onderdeel van een wijkinfrastructuur is ook het meten van gezondheidsprestaties in de wijk: de optelsom van resultaten die met verschillende projecten en initiatieven voor gezondheid en zorg in de wijk worden bereikt.

Klik hier voor meer informatie