Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Inspirerend werkbezoek Lelystad aan Nieuwegein

27/05/2016 - Op 26 mei hebben huisartsen, zorg- en welzijnsprofessionals van Multifunctionele Accommodatie De Waterbever (gezondheidscentrum, buurtcentrum, sociaal wijkteam etc.) uit Lelystad een bezoek gebracht aan twee gezondheidscentra in Nieuwegein. Hieronder een korte impressie.

De rol van de wethouder is in Lelystad bepalend geweest voor de koers binnen de gemeente. Zo heeft Lelystad gekozen voor Multifunctionele Accommodaties (MFA) in alle wijken, een coördinator voor het verbinden van sociaal en medisch domein in de wijk, een wijkinformatiepunt/klantcontactmanager in de MFA, bij alle nieuwe projecten moet met relevante partners worden samengewerkt en vraaggericht werken als subsidievoorwaarde.

In Nieuwegein zijn door professionals zelf samen met lokale partners veel innovatieve projecten opgezet, zoals Welzijn op Recept en Bewegen op Recept. Nieuwe projecten zijn in ontwikkeling die ook uitgaan van communitybuilding in de wijk: het mobiliseren en activeren van inwoners door tevens nieuwe sociale verbindingen te organiseren. Ook werd aandacht gevraagd om de wetenschappelijke evaluatie van projecten om de effectiviteit maatschappelijk zichtbaar te maken.

Ter plekke hebben Lelystad, Nieuwegein en professionals uit Leidsche Rijn al hun gezondheidsprojecten naast elkaar gelegd. Het leidde meteen tot de adoptie van projecten. Aan de hand van de wijksamenwerking in Leidsche Rijn is tot slot gesproken over 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' om initiatieven verder (met ICT) te gaan verbinden.Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.