Interview met GezondNL in Get Connected

15/03/2016 - Anja van der Aa en Carl Verheijen zijn geïnterviewd voor het blad Get Connected van the Economic Board Utrecht. Zij lichten de plannen toe voor 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' en de Utrecht Gezond Polis.

In het artikel worden diverse gezonde initiatieven genoemd die meer aan elkaar verbonden kunnen worden. 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' en de Utrecht Gezond Polis zijn hier concrete antwoorden op. Utrecht wil op dit gebied modelregio voor de rest van Nederland zijn.

Klik hier voor het artikel