Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Preventie hart- en vaatziekten door kennisintegratie

26/02/2016 - Vanuit GezondNL is een reactie geschreven op het artikel 'Preventie hart- en vaatziekten is los zand' in Medisch Contact waarin wordt voorgesteld een Invitational Conference met alle HVZ-partners te organiseren. Hieronder kun je deze reactie lezen.

In het artikel 'Preventie hart- en vaatziekten is los zand' doen de auteurs een oproep om tot een gezamenlijke visie voor de HVZ-keten te komen. Met de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) en substitutie van tweede naar eerste lijn zijn stappen gezet om zorg meer preventief te organiseren. Wij delen de mening van de auteurs dat dit slechts puzzelstukjes zijn en dat niemand zich richt op de totale puzzel.

Tegelijkertijd constateren wij dat de auteurs met name ziektegericht denken: zorg, patiënten, ketens, richtlijnen en onderzoek. Vanuit het publieke domein wordt er gesproken over focus op gezondheid, inwoners, wijknetwerken en gedragsverandering. Deze beweging van ZZ (zorg en ziekte) naar GG (gezondheid en gedrag) is ook van belang op weg naar een integrale duurzame inrichting van zorg, waarbij de behoeften van inwoners het vertrekpunt zijn.

De auteurs pleiten voor een samenhangende visie over de inzet van de NHG-Standaarden PC-CMR en CVRM, de plaats van de PGC en de leefstijlmodule in de nulde en/of eerste lijn en helderheid over verantwoordelijkheden en financiering.

Wij denken dat er behoefte is aan een kwaliteitskader waarin een duidelijke afbakening staat wat er van de huisarts, de POH en de cardioloog wordt verwacht bij hart- en vaatziekten en wat partners in de wijk en vanuit het publieke domein kunnen bijdragen. Dan hebben we het over een kennisintegratie van bestaande standaarden, verantwoordelijkheden en taken. Ook nodig is een lokale en/of virtuele omgeving om samen te leren en te implementeren.

De Invitational Conference is geslaagd als de HVZ-partners tot een gezamenlijke opdracht komen om dit kwaliteitskader te maken. De Invitational Conference is tevens een succes als er breder wordt gekeken naar de gehele (HVZ-)preventieketen, want door de inzet van de online PGC kunnen vele processen in elkaar grijpen, mits de wijksamenwerking integraal is ingericht.

De visie van GezondNL voor een verbindende ‘Infrastructuur Gezonde Wijk' biedt perspectief voor een nieuwe lokale context.

Drs. Anja van der Aa, directeur GezondNL; auteur van boeken en handreikingen over ketens en netwerken, o.a. voor Kennisnetwerk CVA NL het basismodel '˜Thuis na CVA/TIA'.

Dr. Karolien van den Brekel is huisarts en consulent preventie/gezonde wijk Leidsche Rijn Julius gezondheidscentra.

Drs. Carl Verheijen is directeur van de gezondheidscentra De Nije Veste en Corlaer te Nijkerk en ambassadeur van het Nationaal Programma Preventie/Alles is Gezondheid.Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.