Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Blog: GGZ denkt nog steeds verkokerd!

23/11/2015 - De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is in beweging. In de regio Oost-Veluwe en de Achterhoek heeft dit geleid tot een 'Visiedocument en ontwikkelagenda voor de zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen'. En hierin wordt een verkenning voorgesteld naar de ontwikkeling van geïntegreerde GGZ-wijkcentra.

Uit het visiedocument: "Voor de langere termijn willen de regiopartners de mogelijkheden verkennen van een verdere kwantitatieve en kwalitatieve uitrol van een integraal zorgmodel. Centraal in die verkenning staan de mogelijkheden van een nog decentraler georganiseerde, zo mogelijk instellingsoverstijgende en nog meer op wijkniveau en het niveau van kleinere gemeenten opererende en ingebedde zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (GGZ-wijkcentra), waar mogelijk geïntegreerd met andere voorzieningen (welzijn, gezondheidszorg)."

GGZ-wijkcentra als vertrekpunt voor wijkgericht werken .........

Het willen organiseren van zorg en gezondheid op wijkniveau is een nobele en wenselijke ambitie. Velen zijn daarmee bezig: sociale wijkteams, specialisten in medische centra, fysio- en ergopraktijken, ziekenhuispoli's, wijkinfopunten, buurtcentra, huisartsenpraktijken, leefstijlcoaches, thuiszorgwinkels, de centra voor Jeugd & Gezin, welzijns- en opbouwwerk en beweeg- en sportcentra. Daar komt in de toekomst dus ook nog het GGZ-wijkcentra bij.

Het wordt druk in de wijk! En het wordt tijd voor investeringen in het wijkgezondheidscentrum waar alle expertises onderdak vinden. De eerste 100 voorbeelden zijn er gelukkig al. De gespecialiseerde FACT-teams uit de GGZ-instellingen zijn hier van harte welkom.

Waarom spreekt de GGZ nog niet over wijkgezondheidscentra? Er is maar één conclusie mogelijk: de GGZ denkt nog steeds verkokerd.

Deze blog is geschreven door Anja van der Aa.Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.