Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Reactie 'Zorg voor de toekomst'

31/12/2020 - Het ministerie van VWS heeft het discussiestuk 'Zorg voor de Toekomst' gepubliceerd en nodigt iedereen uit te reageren. Reacties kunnen geplaatst worden via Internetconsultatie.nl (de link staat onderaan). Hieronder staat de reactie vanuit GezondNL.

Vraag 1: herkent u zich in de drie thema’s als de thema’s waar de komende jaren meer verandering op nodig is?

Beter zou zijn:
1) zorg voor elkaar, preventie, gezondheid
2) gemeenschap, organisatie & regie
3) vernieuwing, werkplezier & waardering

Vraag 2: herkent u de knelpunten die op (één van) de drie thema’s worden genoemd, of missen er nog belangrijke knelpunten?

Uitgangspunt in de nota is persoonsgerichte zorg in plaats van het veel belangrijkere relatiegerichte zorg en ondersteuning, zeker in een samenleving die divers is qua samenstelling. Persoonsgerichte zorg legt de nadruk op autonomie, individualiteit, succesvol ouder worden of succesvol omgaan met beperkingen. De waarde van kwetsbaarheid/noodzakelijke afhankelijkheid, het belang van positieve relaties en sociale netwerken alsmede de grote rol van de gemeenschap bij informatievoorziening en communicatie blijven onderbelicht. En daarmee doen we mensen en wat zij voor elkaar kunnen betekenen tekort. En geven we teveel ruimte aan professionele systemen.

Vraag 3: welke beleidsopties die genoemd worden bij de drie thema’s leveren volgens u een belangrijke bijdrage aan de houdbaarheid van ons zorgstelsel?

Heldere verantwoordelijkheden, maar niet door nieuwe monopolies die niet willen/kunnen samenwerken. Ik mis de buurt-, wijk- en zorgcoöperaties waardoor bewoners informele of gemeenschapszorg organiseren, ik mis de bibliotheken die bijdragen aan onafhankelijke informatievoorziening , ik mis de kennis- en onderwijsinstellingen om met hun studenten nadrukkelijk aanwezig te zijn in de wijk. Het is allemaal nodig om de zorg menselijker, laagdrempeliger, meer nabij en goedkoper te krijgen.

Vraag 4: heeft u concrete suggesties om bepaalde opties nader te concretiseren en praktisch vorm te geven?

Er moet een procesverantwoordelijke partij zijn voor een sociale basisinfrastructuur, de spil in de wijk. Expliciteer de kerncompetenties van deze partij: a) heeft vertrouwen bij bewoners en wijkpartners, b) is fysiek aanwezig in de wijk, c) is deskundig in talentontwikkeling en gezondheidsvaardigheden, d) is deskundig in privacyvraagstukken, e) is deskundig in ICT- en procesarchitectuur, f) is deskundig in communitybuilding/gemeenschapskracht.

Vraag 5: welke beleidsopties ontbreken er nog?

Een Wet Gemeenschapskracht die bewoners en lokale ondernemers het eerste recht geeft zich te organiseren waardoor ze niet buiten spel gezet kunnen worden door grote regionale partijen die geen binding hebben met de gemeenschap en die de leefomgeving niet kennen.

Klik hier om zelf te reageren op het discussiestuk