Kennisupdate: Model Gemeenschapskracht

02/06/2018 - Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrij komt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen beter te bereiken door hun middelen te delen. Bewoners organiseren zich steeds meer in dorps-, wijk-, zorg- of stadscoöperaties voor het verbinden van hulp- en zorgvragen en passend aanbod in hun leefomgeving.

De uitgangspunten van Gemeenschapskracht:

• Bewoners zijn in hun wijk betrokken en ervaringsdeskundig hulppotentieel voor andere bewoners, professionals en overheid dat allerlei rendement oplevert.

• Bij het behartigen van ‘gedeeld eigen belang’ willen zij goed geïnformeerd worden en zaken zoveel mogelijk op eigen kracht (regie) organiseren. Dat doen zij geëngageerd, met passie, talent of praktisch.

• Daarbij zijn zij goed in het tijdig, met korte lijnen, dichtbij en met menselijke maat oplossen van actuele vragen en knelpunten in de directe leefomgeving. Hun doel is om hun gemeenschap op die manier beter en mooier te maken.

• De gemeenschap is ‘eigenaar’ van het organiseren van activiteiten in de eigen wijk, de gemeente treedt op als faciliterende partner.

• Bewoners hebben (laagdrempelige) toegang tot publieke wijkinformatie voor een optimale regie over hun leven en de eigen leefomgeving.

• Het verbinden van bewoners kan het beste door bewoners zelf. Alleen als dat echt niet lukt, dan pas via systeempartijen. De wijk kiest welke (digitale) middelen daarbij het best ingezet kunnen worden.

• Wijkcollectieven of -coöperaties bundelen de vraag van bewoners en beïnvloeden daarmee het aanbod; daardoor is het onvermijdelijk dat geldstromen anders gaan lopen.

Klik hier voor een model voor Gemeenschapskracht