Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Utrechters zelf aan zet in eigen buurt en wijk

24/04/2018 - Deze week heeft een aantal bewonersorganisaties de Utrechtse stadscoöperatie SAMEN030 opgericht. De stadscoöperatie bundelt de kennis en krachten van verschillende bewonersinitiatieven in de stad. Samen willen zij bouwen aan meer sociale samenhang, welzijn, werk- en ondernemerschap én gezondheid in buurten en wijken. Het uitgangspunt is betrokkenheid bij, eigenaarschap van en zeggenschap in de buurt, in het bijzonder bij en met buurtbewoners, -ondernemers en -organisaties.

Enkele tientallen bewonersorganisaties hebben de afgelopen jaren in de Utrechtse buurten en wijken buurtwerkkamers, ondernemerskringen, wijkinformatiepunten en multifunctionele accommodaties in zelfbeheer opgezet. Inwoners bieden daarbij ondersteuning aan andere inwoners. Deze activiteiten zijn meestal met minimale middelen gerealiseerd. Structurele inbedding, financiering en coördinatie in de wijk ontbreken veelal. Terwijl de impact in de wijk vaak direct zichtbaar en voelbaar is.

SAMEN030 wil dat bewonersinitiatieven zich samen verder kunnen ontwikkelen en uitgroeien naar buurt- en wijkcoöperaties. Vanuit die coöperaties worden bewoners ‘eigenaar’ van het verbinden van informatie-, hulp-, welzijns- en (lichte) zorgvragen en het aanbod daarvoor in hun eigen buurt of wijk. Dat bespaart veel geld en werkt zingevend voor alle betrokkenen.

De stadscoöperatie SAMEN030 verenigt de bewonersorganisaties in Utrecht ook om gezamenlijk het sociaal makelaarschap in Utrecht te gaan vormgeven. Hiervoor loopt een uitvraag door de gemeente Utrecht. Omdat het een uitvraag voor 6 jaar betreft (met een budget 38,4 miljoen euro) vonden de betrokken bewonersinitiatieven het belangrijk vóór 1 mei samen de aanvraag in te dienen. Waarom nog langer organisaties van buiten de wijk inhuren als bewoners het ook zelf en beter toegespitst op buurt en wijk kunnen vormgeven, is de achterliggende gedachte.

SAMEN030 presenteert zich tijdens de 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht op 17 mei in Stadion Galgenwaard.

Klik hier voor de 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht