Webinar 'Sociale basisinfrastuctuur'

18/02/2021

Op donderdagmiddag 18 februari 2021 organiseert Alles is Gezondheid met Dialoog Gemeenschapskracht een webinar over de bouwstenen van een Sociale Basisinfrastructuur in de wijk. De praktijk staat centraal. Cases uit Utrecht en Deventer laten zien hoe wijkbewoners met professionals constructief samenwerken aan gezonde gemeenschappen.

Bewoners willen steeds vaker zelf een bijdrage leveren aan gezondheid in hun buurt, dorp of wijk. In veel wijken zijn bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers, professionals, gemeenten en zorgverzekeraars al bezig met het organiseren ‘van onderop’, ieder vanuit zijn eigen perspectief. De vraag is hoe we hiervan een samenwerkend geheel maken.

Het in 2020 verschenen (werk)boekje ‘Sociale basisinfrastructuur: voor vitale en gezonde gemeenschappen’ reikt de essentiële bouwstenen aan voor een inclusieve samenwerking. Het is een handreiking om informele bewoners- en gebiedscollectieven op constructieve wijze te verbinden met het formele zorg- en ondersteuningssysteem.

In de publicatie spreekt de praktijk boekdelen. Diverse voorbeelden laten zien hoe burgers en professionals samenwerken om de gezondheid in de buurt te verbeteren. Het denken vanuit bewoners en een vraaggerichte aanpak zien we ook terug in de praktijkcases in het webinar. In de uitzending zoomen in op:

Utrecht: met Anja van der Aa (Samen030, GezondNL) kijken we naar de aanpak en ervaringen in Utrecht Oost en Kanaleneiland. Daar werken buurtbewoners met eigen communicatiekanalen (krant, tv en digitaal platform) zelf aan hun leefstijl, zijn eigen wijkinformatiepunten opgezet, wordt burenhulp gecoördineerd en hevelt de gemeente gelden over naar de wijk. Ook gaat Anja in op het omgaan met de enorme versnippering van zorg en welzijn en het toewerken naar een collectief. Waar te beginnen? Hoe kun je groeien? Hoe financiering binnenhalen? Wat laat je juist niet aan bewoners over?

Deventer: met Grace Brok (sociaal ondernemer, Wijk voor Elkaar, SV Helios) ontdekken we hoe je het voor elkaar krijgt om bewoners aan leefstijlverandering te laten werken (Lifestyle Change). Vanuit de wijkaanpak in Colmschate vertelt Grace over de eigen kracht van inwoners, buurtbanen en burenhulp, het werken met bewonersbudgetten en de rol van sportverenigingen. Tegelijk is ook helder welke taken bij de (zorg)professionals liggen. Hoe sluit je aan bij bewoners? Welke ambities mag je hebben? Wat betekent zelfsturing? Hoe kom je tot buurtgeluk?

Duidelijk is alvast dat dé oplossing voor een gezonde wijk niet bestaat. Wel zien we overal de verschuiving van professionele zorg naar zorg voor elkaar. Met het vinden van de juiste balans tussen systeemorganisatie en zelfsturing als gemeenschappelijke uitdaging.

Voor wie
Bewoners- en wijkinitiatieven, lokale netwerken en professionals en koplopers in de wereld van gezondheid en het brede sociale domein (buurt, wijk, wonen, zorg, welzijn, onderwijs, werk).

Wanneer
De (live) uitzending vindt plaats op donderdag 18 februari 2021 van 14.00-15.00 uur. Tijdens het webinar kun je vragen stellen en reageren op polls.

Moderator
Margriet de Jager (netwerkadviseur Alles is Gezondheid)

Aanmelden
Deelname is gratis. Je hoeft niets te installeren: aanmelden met je email is voldoende. Schrijf je in via onderstaande link.

Link naar webinar Sociale Basisinfrastructuur