Wijkcoöperaties in Eemland

12/12/2019

De bijeenkomst Sociaal Ondernemen in Eemland en Wijkcoöperaties in Eemland en Werken met Netwerken wordt georganiseerd door de Sociaal Ondernemers in Eemland in SAMENwerking met de Gemeente Amersfoort en mensen die passie hebben om SAMEN te bouwen aan een Duurzame Samenleving in het Eemland.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in de Wijkboerderij Nieuwland en ondersteund door de platformen Heartbeat033 en Duurzaam033.

Wil jij bij deze inspirerende bijeenkomst aanwezig zijn stuur dan even een mail naar peter@heartbeat033.nl bellen kan ook: 06 31 557 616.

Klik hier voor meer informatie