Nieuws & Kennisupdates

• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…
• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Het is tijd voor een Rijkscommissaris e-health en wijkinfrastructuur

Door Anja van der Aa

Een Rijkscommissaris e-health en wijkinfrastructuur kan een ict-doorbraak in de zorg bewerkstelligen. Deze functionaris is vergelijkbaar met de Digicommissaris voor de digitale overheid.

Al twintig jaar wordt gestreefd naar een landelijke ict-infrastructuur in de zorg. Door het mislukken van de landelijke invoering van het elektronisch patiëntendossier is de angst voor grote stappen bij beleidsmakers enorm. Wel geeft de overheid vele kleine subsidies aan instituten en initiatieven die lokaal of regionaal een beweging richting meer ict in de zorg en voor preventie proberen te realiseren.

Bottom-up gebeuren er allemaal mooie dingen: e-consulten bij de huisarts, implementatie van een persoonlijk gezondheidsdossier door een gezondheidscentrum, een elektronisch patiëntendossier in het ziekenhuis, een app voor de thuiszorg, enzovoorts. De versnippering en fragmentatie zijn echter enorm. Dit gaat gepaard met verspilling van financiële middelen. Veel wordt gescheiden van elkaar ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.

De huidige situatie in de zorg is vergelijkbaar met die voor de overheid een aantal jaren geleden. Daarom heeft het kabinet in 2014 een Digicommissaris aangesteld, die overheidsbreed de regie voert over de (door)ontwikkeling van een generieke digitale infrastructuur. Het doel: realisatie van een solide en toekomstbestendige digitale overheid.

De opdracht aan de Digicommissaris en zijn bureau is vierledig:

  • beleidsontwikkeling en vernieuwing aanjagen;
  • de totstandkoming bevorderen van generieke voorzieningen voor de digitale overheid;
  • het beheer van essentiële voorzieningen borgen; en
  • het gebruik van die generieke voorzieningen stimuleren. 

De Digicommissaris heeft een meerwaarde in het organiseren van een digitale infrastructuur voor de overheid, zeggen direct betrokkenen. Hij is een schakel tussen politiek en diverse ministeries, tussen politiek en werkveld en hij schakelt vooral met eindgebruikers. De Digicommissaris is bijvoorbeeld zelf voorzitter van gebruikersgroepen. Recentelijk heeft de Digicommissaris gepleit voor 150 miljoen euro extra investeringen voor een digitale infrastructuur. Dit boven op de 650 miljoen euro die de verschillende departementen het afgelopen jaar al uitgaven aan de digitale overheid.

De gezondheidszorg is een complexer speelveld dan de overheid door de vele koepels en kennisinstituten en de vooralsnog vrijblijvende samenwerking in de wijk voor meer zorg en gezondheid dichtbij. Een Rijkscommissaris e-health en wijkinfrastructuur is minimaal nodig om tot een doorbraak te komen. 

Anja van der Aa is directeur van GezondNL

Deze blog is ook verschenen op Zorgvisie.
Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.