Regie en coördinatie

Regie is initiatief nemen voor het expliciteren en realiseren van de (spel)regels voor samenwerking. Die spelregels komen in een samenspel van partners en kaderstellers tot stand. Een regisseur laveert tussen positieve energie en doorzettingsmacht.

Positieve energie
Een slimme regisseur speelt in op de positieve energie die er is bij partners. Lees: urgentie in het geval van knelpunten, inspiratie bij nieuwe kansen of persoonlijke motivatie bij ambitie. Waar een wil is, is meestal een weg. Andersom geldt ook: waar geen wil is, is vaak geen weg. Weerstand is negatieve energie die u snel positief kunt maken door goed aan te sluiten bij de drijfveren van de persoon met weerstand. Zo ontstaan hechte verbindingen.

Regie houdt concreet in:

Vraaganalyse: de vragen en behoeften van inwoners geëxpliciteerd krijgen. Daarmee voorkomen dat deelbelangen van bepaalde partijen dominant zijn. Voor gezondheid in de wijk worden wijkdebatten, wijkscans, behoeftepeilingen etc. ingezet. Er zijn vele manieren om de vraag boven water te krijgen.

Strategische dialoog: ervoor zorgen dat er een dialoog wordt gevoerd met de juiste personen en partners op basis van inhoud en gelijkwaardigheid. En dat keuzes worden gemaakt over probleemdefinitie of ambitie, doel, resultaten, rollen, activiteiten en prestatie-indicatoren.

Afspraken: faciliteren dat partners onderlinge afspraken maken en dat daarbij de verantwoordelijkheden helder zijn; erop letten dat de coördinatierol goed wordt ingevuld en opgepakt. Bij ICT de procesverantwoordelijkheid duidelijk vastleggen. Dit kan in het Wijkcontract Gezondheid.

Opdrachtgever: bevorderen dat opdrachtgevers prioriteiten stellen die aansluiten bij knelpunten en vragen/behoeften van inwoners; toewerken naar prestatie-afspraken tussen hoofdaannemer en opdrachtgever; en

Uitmuntende faciliteiten: zorgen voor faciliteiten zodat inwoners minimaal goed geïnformeerd (wijkinformatiepunt) worden en professionals optimaal kunnen presteren (leeromgeving, ICT-infrastructuur).

Doorzettingsmacht
Het is van tevoren duidelijk wat te doen als er niet volgens afspraken wordt gehandeld. Inwoners en professionals weten waar zij terecht kunnen, de coördinator of procesverantwoordelijke kan altijd terecht bij de wethouder. Deze is bestuurlijk verantwoordelijk.

Bron: Regie en ICT in dienstbare ketens

Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.