GGZ denkt nog steeds verkokerd!

Door Anja van der Aa

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is in beweging. In de regio Oost-Veluwe en de Achterhoek heeft dit geleid tot een 'Visiedocument en ontwikkelagenda voor de zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen'. En hierin wordt een verkenning voorgesteld naar de ontwikkeling van geïntegreerde GGZ-wijkcentra. 

Uit het visiedocument: "Voor de langere termijn willen de regiopartners de mogelijkheden verkennen van een verdere kwantitatieve en kwalitatieve uitrol van een integraal zorgmodel. Centraal in die verkenning staan de mogelijkheden van een nog decentraler georganiseerde, zo mogelijk instellingsoverstijgende en nog meer op wijkniveau en het niveau van kleinere gemeenten opererende en ingebedde zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (GGZ-wijkcentra), waar mogelijk geïntegreerd met andere voorzieningen (welzijn, gezondheidszorg)."

GGZ-wijkcentra als vertrekpunt voor wijkgericht werken .........

Het willen organiseren van zorg en gezondheid op wijkniveau is een nobele en wenselijke ambitie. Velen zijn daarmee bezig: sociale wijkteams, specialisten in medische centra, fysio- en ergopraktijken, ziekenhuispoli's, wijkinfopunten, buurtcentra, huisartsenpraktijken, leefstijlcoaches, thuiszorgwinkels, de centra voor Jeugd & Gezin, welzijns- en opbouwwerk en beweeg- en sportcentra. Daar komt in de toekomst dus ook nog het GGZ-wijkcentra bij. 

Het wordt druk in de wijk! En het wordt tijd voor investeringen in het wijkgezondheidscentrum waar alle expertises onderdak vinden. De eerste 100 voorbeelden zijn er gelukkig al. De gespecialiseerde FACT-teams uit de GGZ-instellingen zijn hier van harte welkom.

Waarom spreekt de GGZ nog niet over wijkgezondheidscentra? Er is maar één conclusie mogelijk: de GGZ denkt nog steeds verkokerd.

Anja van der Aa is directeur van GezondNL.


Zeggenschap en eigenaarschap bij bewoners

Wijkgericht werken is heel veel entertainment

Onafhankelijk wijkinformatiepunt organiseert vraagsturing

Wijkcontract Gezondheid rekent af met versnippering

Zomergeluk zit in klein hoekje

Van sectorale afspraken naar Gezonde Wijkakkoord

Persoonlijke preventie als leefstijl: minder eten & meer bewegen

Van cliëntondersteuning naar wijkinfopunt met gezondheidscentrum

Community-based Healthcare met gezondheidscentra

Het is tijd voor een Rijkscommissaris ‘e-health en wijkinfrastructuur’

Goedkope oplossingen voor de mantelzorger

Kies één ict-aanspreekpunt voor de wijk

Regionale Gezondheid Polis in opkomst

Zorg dichtbij: van kokers naar wijkgezondheidsinfrastructuur

Gezondheidsplein & Zorgregio

Dagboek van een mantelzorger

Persoonlijke preventie als leefstijl

Goede voornemens voor 2018

GGZ denkt nog steeds verkokerd!

Full Service Gezondheidspleinen

Gezonde leefomgeving of (on)gezond gedrag?

Het is tijd voor een Gezondheidswet!

Uitstellen heeft geen zin!Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.