Werkmodellen

Het Prevent-model

Het Prevent-model is gepresenteerd op het Congres PREVENT-2010 en is beschreven in het boek Persoonlijke preventie verbindt en ontzorgt. Download de PDF-versie. In dit filmpje wordt het model kort uitgelegd.

Keuzehulp voor mantelzorgers

Deze keuzehulp is een hulpmiddel voor mantelzorgers om de eigen rol scherp te krijgen en te houden. Er wordt uitgegaan van verschillende profielen van de hulpvraag.

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Het model is ontwikkeld door het Institute for Positive Health.

Veerkracht-model

Veerkracht is het vermogen te overleven, te herstellen, te volharden of te groeien na confrontatie met schokkende gebeurtenissen. Dit model is ontwikkeld door Lijfstyle Nieuwegein.

Het 4 Domeinen-model

Het 4D-model helpt in het gesprek met patiënten/inwoners om samen te achterhalen wat prioriteit heeft en te werken aan de belangrijkste problemen. Het 4D-model is ontwikkeld door Overvecht Gezond!

Implementatiecyclus 'Infrastructuur Gezonde Wijk'

Deze implementatiecyclus bevat werkzame elementen voor een sluitende integrale Gezonde Wijk aanpak. Mail ons voor een Wordversie.

Scenario's voor gezondheids- en wijkcentra

Vier scenario's met de diverse profielen en verschillende functies voor een integraal gezondheidscentrum.

Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur

GezondNL heeft het Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur ontwikkeld.

Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.