Verkiezingen 2017: GroenLinks over gezondheid en zorg

07/09/2016 - De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in aantocht. GezondNL licht daarom de programma's van alle grote politieke partijen door. Hieronder staan de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks.

'We zorgen voor elkaar' is de centrale boodschap in het verkiezingsprogramma van GroenLinks over gezondheid en zorg. De paragraaf staat in hoofdstuk 4 'Moderne solidariteit' dat ook over nieuwe vormen van sociale zekerheid gaat.

De programmapunten van GroenLinks op een rijtje:

• investeren in zorg/ondersteuning voor ouderen, gehandicapten en mantelzorgers
• betere samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging en ouderenzorg in de buurt
• wildgroei zorgpolissen stoppen: één natura- en één restitutiepolis per verzekeraar
• collectieve verzekeringen alleen voor gezondheidswinst of meer kwaliteit
• eigen risico wordt afgeschaft, de nominale premie gaat fors omlaag
• meer wijk- en doelgroepgerichte preventieprogramma’s
• wijksamenwerking voor preventie tussen zorgverzekeraars, gemeenten en bewoners
• wettelijke normen voor maximaal gehalte aan zout, suiker en vet in producten
• meer eigen regie in de zorg, vrije artsenkeuze blijft
• integraal PGB voor ondersteuning bij zorg, participatie, scholing en wonen
• bij inkoop en bekostiging van zorg accent op preventie en gezondheidswinst

Klik hier voor het complete hoofdstukInfrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.