Invitational congres wijkverpleging

14/11/2019

Op donderdagmiddag 14 november 2019 organiseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het invitational congres wijkverpleging, met als hoofdthema: ‘Bekostiging stimuleert integrale netwerkzorg in de wijkverpleging.’ Anja van der Aa van GezondNl geeft hier een deelsessie.

Tijdens het congres presenteren wij de resultaten van de samenwerking tussen NZa en verpleegkundigen, vertegenwoordigers van cliënten, zorgaanbieders- en verzekeraars en partners uit de wetenschap. Deze samenwerking heeft geleid tot een visie op het stimuleren van uitkomstgerichte zorg via bekostiging en contractering en concrete vervolgstappen voor de komende periode.
Wilt u hier bij zijn? Vult u dan het interesseformulier in!
Programma met o.a. Hugo de Jonge

Naast een plenaire presentatie over de bekostigingsrichting voor de wijkverpleging, verzorgt ook minister Hugo de Jonge van VWS een keynote-lezing.

Na het plenaire gedeelte gaan we in parallelsessies graag in gesprek met deelnemers over hoe vernieuwing van de bekostiging een bijdrage gaat leveren aan het stimuleren van waarde gedreven zorg in de wijkverpleging. Naast een bekostigingsmodel gericht op het stimuleren van kwaliteit en uitkomsten van zorg, gaan we ook in op het verminderen van de administratieve lasten (thema administratie en verantwoording), professionele bedrijfsvoering en compliance (thema goed bestuur) en vrijheidsgraden om samen te kunnen werken en goede contractafspraken te kunnen maken (thema integrale netwerkzorg).

Kortom: ‘Een stappenplan voor het stimuleren van waarde gedreven en integrale netwerkzorg in de wijkverpleging’.

Klik hier voor meer informatie