Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Onafhankelijk wijkinformatiepunt organiseert vraagsturing

Door Anja van der Aa

Ze zijn in opkomst: wijkinformatiepunten. Laagdrempelige plekken in de wijk waar inwoners terecht kunnen met vragen over gezondheid, zorg, welzijn en participatie. Een onafhankelijk wijkinformatiepunt zorgt voor geïnformeerde en betrokken inwoners, inclusief patiënten en professionals, en organiseert vraagsturing in de wijk.

Van de vele zorginnovaties en samenwerkingsverbanden die de laatste jaren zijn ontstaan, heeft slecht een klein deel laagdrempelige informatievoorziening en vraagsturing in de leefomgeving van mensen centraal staan. Informatievoorziening is veelal een fysieke subtaak naast het verlenen van zorg en ondersteuning. De informatievoorziening in de wijk is en blijft daardoor aanbodgestuurd en sterk versnipperd. Van vraagsturing of integratie van informatievoorziening in de wijk is geen sprake. Onafhankelijke wijkinformatiepunten brengen hier verandering in.

Een wijkinformatiepunt is niet nieuw. Ze zijn de afgelopen jaren met wisselend succes opgezet. Een vaak gehoord kritiekpunt: er komt niemand. Als dit zo is dan heeft dit alles te maken met een selectief informatieaanbod, een slecht vindbare locatie, te weinig draagvlak in de wijk en gebrekkige kennis van de informele netwerken in de wijk. Want het kan ook anders.

In de wijk Utrecht Oost zijn inwoners een onafhankelijk wijkinformatiepunt gestart. Al negen jaar (!) een nadrukkelijke wens van de wijkraad daar, maar geen instantie die initiatief nam. Dus zijn inwoners zelf in actie gekomen. Met minimale middelen en maximale energie is het wijkinformatiepunt gerealiseerd. Allereerst in het ontmoetingscentrum Podium Oost waar wekelijks zo'n 1.300 mensen komen, maar uitbreiding naar een verpleeghuis en een nieuw gezondheidscentrum staan al in de planning.

Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost is dagelijks geopend met een informatiebalie en spreekuren, organiseert informele gezondheidscafés en een dienstenveiling met (sociale) ondernemers. De website is een startpagina met wijkagenda voor sociale initiatieven en wijkpartners. Uniek is de verwijzing naar online informatieportalen met praktische informatie over zelfstandig wonen, mantelzorg en andere thema's.

Daarnaast biedt het Wijkinformatiepunt ouderen in de wijk een tablet aan, met persoonlijke begeleiding. Op zeer eenvoudige wijze kunnen ouderen informatie over de wijk opzoeken en online communiceren. De deelnemende ouderen moeten wel een WIFI-verbinding hebben, anders lukt installatie niet. En wat blijkt, 95 procent van de ouderen heeft dat.

Inwoners willen maximale keuzevrijheid en autonomie en zijn meer dan ooit op zoek naar kennis en informatie. En inwoners willen, jong én oud of ziek én gezond, digitaal. Een Wijkinformatiepunt biedt hen die mogelijkheden door online alle praktische informatie over ondersteuning en zorg in de wijk te ontsluiten en zelf de digitale ondersteuning in de wijk te organiseren. Wie graag persoonlijk contact wil kan terecht bij diverse punten die worden bemenst door vrijwilligers en, idealiter, ook door professionals.

Vraagsturing of het opschalen van eHealth is nog nooit zo simpel geweest. Het begint in de wijk, door en met inwoners. Zij hebben de regie over de informatievoorziening waarmee hun positie, individueel en collectief, aanzienlijk wordt versterkt. Inwoners zien meteen resultaat en zijn direct betrokken en geïnformeerd. Zo werkt vraagsturing dus.

Anja van der Aa is directeur van GezondNL en mede-initiatiefnemer van het Wijkinformatiepunt Utrecht OostSociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.