Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Regionale Gezondheid Polis in opkomst

Door Anja van der Aa

Gezonde mensen kiezen steeds vaker voor een goedkope polis met een hoog eigen risico. Dat is een ongewenste ontwikkeling. Het is tijd voor de Regionale Gezondheid Polis.

Nederlanders zijn zich steeds meer bewust van de prijs van hun zorgpolis. Die kosten kunnen behoorlijk verschillen. De goedkoopste zorgpolis kost 66 euro per maand, met een eigen risico van 885 euro. Dit eigen risico is 500 euro hoger dan het wettelijk verplichte bedrag van 385 euro. Wie onverwacht hoge zorgkosten heeft moet de eerste 885 euro zelf betalen. De maandelijkse kosten zijn dan 139,75 euro. 

Minimapolissen
In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat zorgverzekeraars maximaal 10 procent collectiviteitskorting op de basisverzekering mogen aanbieden. Werkgevers, patiëntenorganisaties en gemeenten bieden daarom vaak, los van elkaar, eigen polissen aan. Wat daarbij opvalt, is dat de minimapolissen veruit de duursten zijn. Voor de minimapolis in Pijnacker betaal je 172 euro per maand. 

Inhoudelijk verschillen deze polissen niet veel van elkaar, want de basispolis wordt landelijk voorgeschreven. Het aanvullende deel van de verzekeringspolis wordt door zorgverzekeraars bepaald. Dat is veelal een samenraapsel van aansprekende therapieën. Gezondheid (preventie) komt in de huidige polissen marginaal en al helemaal niet geïntegreerd aan bod.

Solidariteit
Begrijpelijk dat gezonde mensen steeds vaker kiezen voor een goedkope polis met een hoog eigen risico. Dit is echter een ongewenste ontwikkeling. Omdat dit de solidariteit onder het zorgverzekeringsstelsel verder ondermijnt. Daarom is het tijd voor een Regionale Gezondheid Polis. Een polis die ondersteunt en faciliteert bij het zelf kiezen voor gezondheid en die wordt aangeboden vanuit samenwerkingsverbanden in de wijk. 

Zo'n polis bestaat uit (1) de landelijk voorgeschreven basiszorgverzekering, (2) een aanvullende gezondheidsverzekering die aansluit bij lokale behoeften in de wijk en (3) gratis extra preventieprogramma's en korting op gezonde producten of (sport)activiteiten in de regio. Gezondheids- en zorgcentra, gemeenten en bedrijven in de regio vormen een regionale inkoopcombinatie voor deze polis, in nauwe samenspraak met inwoners.

Indien deze inkoopcombinatie ook gaat sturen op het realiseren van shared savings door het overhevelen van tweedelijnszorg naar de eerstelijnszorg, een gezamenlijke ICT-infrastructuur met bijbehorende gezamenlijke ICT-diensten en kleinschaligere zorg via ondernemerschap dan ontstaat er financiële ruimte voor het doorontwikkelen van zorg dichtbij en zorg op maat. Wie wil dat momenteel niet?

De eerste Regionale Gezondheid Polis is er al: de Vitaal Vechtdal Polis. De tweede is in ontwikkeling: de Utrecht Gezond Polis.

Anja van der Aa is directeur van GezondNL
Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.