Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Benchmark Gezondheidsprestaties

Het gaan meten en vergelijken van concrete gezondheidsprestaties in wijken en regio's is een noodzakelijke stap om gezondheidsbevordering in de wijk maatschappelijk zichtbaar te maken. De prestatie-indicatoren voor dit meetproces zijn er al. Op basis van een eerste set prestatie-indicatoren werkt GezondNL met partners toe naar een benchmark.

Doel: positief waarderen

Het positief waarderen van prestaties staat bij het meten van de prestatie-indicatoren centraal, niet het controleren van protocollen en procedures. 

Gezondheid van deelnemers: de mate waarin de gezondheid van de deelnemers is verbeterd.

Verlaging van verzekeringskosten: de bijdrage aan de verlaging van de ziektekosten. 

Afname van het aantal ziektegevallen: de gerealiseerde vermindering van het aantal chronisch zieken.  

Verminderde arbeidsongeschiktheid: de mate waarin sprake is van een daling van werkuitval.  

Minder verzuim: de mate waarin sprake is van een hogere arbeidsproductiviteit.  

Hogere (kosten-)effectiviteit van interventies: inzicht in de meest effectieve interventies.  

Bereiken van doelgroep: de mate waarin de benaderde doelgroep heeft gereageerd.  

Instroom: het aantal mensen dat deelneemt van de beoogde populatie.  

Maatwerk: de mate waarin het geboden preventie-aanbod als passend wordt ervaren.  
Uitstroom: percentage dat zelfstandig verder kan met werken aan eigen gezondheid.  

Algemeen rapportcijfer: clienten waarderen de dienstverlening met een rapportcijfer.  

Benchmark

Aan de prestatie-indicatoren wordt een landelijke benchmark gekoppeld en de prestaties worden gewaardeerd met de kwalificaties brons, zilver of goud.

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.