Wijkvisitaties

GezondNL is in 2017 gestart met het organiseren van wijkvisitaties. Dit zijn bezoeken van samenwerkende inwoners en professionals uit een wijk aan een wijkorganisatie (in ontwikkeling) elders.

Voorbeelden van wijkorganisaties zijn gezondheidscentra, gezondheidspleinen, multifunctionele accommodaties, dorpshuizen, leefpleinen en beheerorganisaties voor wijkportalen.

Wat is een wijkvisitatie?

Een wijkvisitatie is een tijdelijk team van experts en ervaringsdeskundigen (peerreview) die in het kader van kwaliteitsbewaking de kwaliteit van een wijkinfrastructuur voor gezondheid en zorg in de wijk waarderen. Van elkaar leren staat daarbij voorop.

Het visitatieteam ontvangt voorafgaande aan de visitatie beknopte informatie over de wijkorganisatie (in ontwikkeling) die zij mogen waarderen. Het visitatieteam bezoekt de wijk(organisatie) om de situatie ter plekke in ogenschouw te nemen.

Kwaliteitskader Wijkinfrastructuur

Het waarderingskader voor de wijkvisitaties is het Kwaliteitskader Wijkinfrastructuur van GezondNL.

Voortbouwen op succesvolle werkbezoeken

De wijkvisitaties bouwen voort op de werkbezoeken die GezondNL in 2015 en 2016 op locatie heeft georganiseerd. Professionals en wijkinwoners bleken deze werkbezoeken erg te waarderen en snel projecten van elkaar te adopteren. Voorbeelden van werkbezoeken:

Neem contact met ons op indien u aan de wijkvisitaties wilt deelnemen.

Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.