Sociale wijkinfrastructuur

Met sociale wijkinfrastructuur wordt bedoeld: alle permanent aanwezige, algemene diensten (fysiek en digitaal) voor gezondheid en zorg in de wijk vanuit de geëxpliciteerde behoeften van bewoners, inclusief patiënten, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen, sociaal ondernemers en ook individuele professionals. Een sociale wijkinfrastructuur heeft een integrerende functie, vinden en verbinden staan centraal. 

Denk bij een sociale wijkinfrastructuur aan laagdrempelige ontmoetingsplekken, een dorps- of wijkondersteuner voor individuele matching, mantelzorgwaardering, een wijkinformatiepunt, (mantel)zorgwoningen, een digitale Persoonlijke Gezondheid Omgeving, et cetera. Een sociale wijkinfrastructuur omvat alle noodzakelijke, en veelal generieke, basisvoorzieningen in de wijk voor veerkracht, gezondheid en passende preventie en zorg voor iedereen. Ook nieuwe (online) leeromgevingen, voor zowel bewoners als professionals, maken onderdeel uit van een sociale wijkinfrastructuur. 

Hoe beter de basisinfrastructuur, hoe minder zorg of maatschappelijke ondersteuning nodig is.

Wijkinfrastructuur

Deze sociale wijkinfrastructuur, waar nodig ondersteund door eHealth, vereist een intensieve en efficiënte samenwerking tussen bewoners, sociaal ondernemers, informele zorgverleners en tussen professionals onderling. Een nieuwe samenwerkingsorganisatie op wijk- of dorpsniveau faciliteert die samenwerking: de wijkcoöperatie.

Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.