Gezondheidsplein

Een samenleving waarin mensen zelf kiezen voor gezondheid. Dat is de toekomstvisie van GezondNL. Door in de wijk aan (digitale) Gezondheidspleinen samen te werken krijgt deze uitdagende transitie naar GEZONDheidszorg gestalte.

Integrale gezondheidscentra

Gezondheidscentra ontwikkelen zich met partners naar integrale gezondheidscentra, -pleinen of -knooppunten in de wijk. Met integrale gezondheidscentra (zie scenario's) en andere wijkorganisaties organiseert GezondNL Wijkcontracten Gezondheid en wijkvisitaties.

Er is al veel in beweging:

Wijkcoöperatie en Wijk BV

Inwoners organiseren in hun buurt, wijk of dorp talrijke initiatieven voor meer sociale cohesie en gezondheid: kookworkshops, koffie-uurtjes, telefooncirkels, loop- en beweeggroepen, buurtkoortjes, klus- en groendagen, inlooppunten en apps, met wijkinformatiepunten als inspiratiebron. En de wijkcoöperatie coördinator en facilitator van deze gemeenschapskracht.

Gezonde Wijk

Een Gezonde Wijk richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van inwoners in een wijk, buurt of dorp. De aanpak sluit aan bij de gezondheidssituatie en -beleving van bewoners in een gebied. Klik hier voor concrete Gezonde Wijk-projecten.

Persoonlijke preventie

Persoonlijke preventie is het op basis van individuele behoeften en risicofactoren inschatten van de kans op een chronische ziekte(n). Een individu kan zelf initiatief nemen of een (e-)uitnodiging ontvangen om een online vragenlijst in te vullen waarna een persoonlijk gezondheidsadvies volgt. 

Persoonlijke Gezondheid Omgeving

Een Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO) is een dossier waarmee patiënten zelf hun gegevens beheren. Via een PGD kunnen online afspraken, herhaalrecepten en consulten worden geregeld en kan iemand de eigen gezondheid monitoren. 

Voor meer continuïteit en samenhang in de wijk werkt GezondNL aan Infrastructuur van de Gezonde Wijk.

Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.