Blog: Onafhankelijk wijkinformatiepunt organiseert vraagsturing

21/11/2017 - Ze zijn in opkomst: wijkinformatiepunten. Laagdrempelige plekken in de wijk waar inwoners terecht kunnen met vragen over gezondheid, zorg, welzijn en participatie. Een onafhankelijk wijkinformatiepunt zorgt voor geïnformeerde en betrokken inwoners, inclusief patiënten en professionals, en organiseert vraagsturing in de wijk.

Van de vele zorginnovaties en samenwerkingsverbanden die de laatste jaren zijn ontstaan, heeft slecht een klein deel laagdrempelige informatievoorziening en vraagsturing in de leefomgeving van mensen centraal staan. Informatievoorziening is veelal een fysieke subtaak naast het verlenen van zorg en ondersteuning. De informatievoorziening in de wijk is en blijft daardoor aanbodgestuurd en sterk versnipperd. Van vraagsturing of integratie van informatievoorziening in de wijk is geen sprake. Onafhankelijke wijkinformatiepunten brengen hier verandering in.

Onafhankelijk wijkinformatiepunt organiseert vraagsturing