Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Online wijkpilot voor ouderen in Utrecht van start

15/09/2017 - In de wijk Utrecht Oost gaan vanaf deze week 25 oudere inwoners deelnemen aan de QOCA-wijkpilot. Bij inwoners wordt een tablet geplaatst waarmee zij op zeer eenvoudige wijze online informatie kunnen opzoeken over de wijk. Ook kunnen zij contact maken met andere deelnemers aan de pilot en hun mantelzorgers.

De tablet voorziet in alle mogelijkheden voor sociale communicatie. Naast online contact kunnen de deelnemers zich ook digitaal aanmelden voor activiteiten en voorzieningen die specifiek voor hen in de wijk Utrecht Oost en de stad Utrecht beschikbaar zijn. Inschrijven voor een cursus in de wijk, de Oostkrant lezen of aanmelden voor vervoer, het vereist slechts een enkele handeling van de deelnemers.

Alle deelnemers worden persoonlijk begeleid door een onafhankelijke ouderenadviseur uit de wijk. Zij informeert de deelnemers en is bereikbaar bij vragen. Technische vragen worden doorgegeven aan een helpdesk.

De pilot is een initiatief van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost. De wijkagenda van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost, gevuld met bijna honderd activiteiten in de wijk, is te zien op de tablet. Ook activiteiten van cultureel ontmoetingscentrum Podium Oost en U Centraal zijn er terug te vinden. Deelnemers kunnen zich via het actuele overzicht direct inschrijven voor een activiteit.

Via de tablet is op termijn ook communicatie met de eigen huisarts of het buurtteam mogelijk. Tijdens de pilotfase die loopt tot eind 2017 wordt onderzocht wat nodig is voor het realiseren van medische communicatie. Zorgprofessionals zijn actief betrokken om hun vragen over privacy en implementatie beantwoord te krijgen.

De pilot wordt ondersteund door de gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht (EBU), Taiwan Globalization Network (TGN) en ROC Midden Nederland. ROC-studenten kunnen assisteren met communicatie en installatie. De tablet is beschikbaar gesteld door Quanta Computers. Quanta Computers is een van de grootste producenten van computers in de wereld.

Klik hier voor meer informatie