Kennisupdate Implementatie: Right to Challenge

23/10/2017 - De pagina 'Implementatie' is uitgebreid met een link naar de tien tips voor the Right to Challenge. Bewoners(-organisaties) kunnen zelf initiatief nemen om een zorg- of welzijnsdienst uit te voeren, als zij vinden dat het beter / anders moet. Dit heet Right to Challenge (het recht om uit te dagen).

Op de pagina 'Implementatie' staan implementatietools en randvoorwaarden om samen te werken aan een infrastructuur voor de gezonde wijk. Het initiatief hiervoor kan ook door inwoners worden genomen.

Via Right to Challenge kunnen zij middelen en verantwoordelijkheid claimen voor zorg en welzijn in hun leefomgeving. Daarbij gaat het vaak om taken die tot nu toe vaak door de lokale overheid worden uitgevoerd.

Implementatie