Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

GezondNL presenteert Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur

22/05/2017 - GezondNL heeft op 30 januari 2017 op het ministerie van VWS het Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur gepresenteerd. De bijeenkomst was mede georganiseerd door het project 'Preventie in de buurt'. Onderaan dit bericht kunt u het kwaliteitskader downloaden.

Het Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur wil helderheid scheppen in het preventie- en zorgdebat door een heldere koers voor gezondheid én zorg met preventie in de wijk, duidelijke verantwoordelijkheden, ruimte om te excelleren, waardering voor kwaliteit en scherpe rollen voor inwoners en professionals.

Conclusies uit de bijeenkomst:

1) huisartsen zien als sterke toegangspoort veel inwoners met complexe (niet-medische) problematiek en willen ontzorgd worden door wijkpartners.

2) inwoners en mantelzorgers willen een laagdrempelig informatie- en ontmoetingspunt in de wijk en participeren graag in buurtnetwerken waarvan zij zelf initiatiefnemer zijn.

3) benoem welzijn/welbevinden (bij de uitwerking); het voorkomen van schuldenproblematiek doet bijv. Lelystad via financiële spreekuren in de wijk.

4) hechte wijksamenwerking komt erg moeilijk tot stand, omdat de randvoorwaarden ontbreken. Er zijn wel sterke koplopers en mooie voorbeelden.

5) géén vrijblijvende wijksamenwerking, wel een structuur voor integratie van domeinen samen met inwoners, professionals en ICT (evolueren!).

6) duidelijke afspraken over de organisatie en coördinatie in de wijk; iemand moet de regie pakken om rollen en financiering te beleggen in goed overleg.

7) extra financiering is niet nodig, wel allocatie van bestaande financieringsstromen (parallel: substitutie, wijkbudget, abonnement, regionale gezondheid polis).

8) landelijk zijn kaders nodig die één taal, kwaliteit en prestaties waarderen, met ruimte voor lokaal maatwerk via een eigen werkmodel en strategie.

Bij landelijke afspraken en kaders kan worden gedacht aan a) een Bestuurlijk Wijkakkoord (naast de bestaande '˜Plafondakkoorden' in de zorg), b) landelijke kwaliteitsafspraken, c) het vertalen van de bouwstenen uit o.a. het kwaliteitskader naar een financieringskader en d) het wettelijk verankeren van de procesverantwoordelijke in de wijk met de benodigde kerncompetenties.

Er is een initiatiefgroep gevormd om de eerste stappen naar landelijke afspraken te zetten.

Klik hier voor het Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur