Gedragsverandering bepaalt succes innovatie

17/04/2016 - De twee gezondheidscentra in Nijkerk bestaan 5 jaar en dat was de aanleiding voor een symposium op 15 april. De centrale boodschap tijdens het symposium was dat gedragsverandering voor gezondheid en innovatie bij jezelf begint.

Tijdens het symposium presenteerde algemeen directeur Carl Verheijen de gezamenlijke visie en ambitie die beide gezondheidscentra nastreven: het faciliteren van gezondheid, teams van betrokken professionals, meer samenwerken met welzijn en de inzet van eHealth.

In workshops werd dieper ingegaan op lopende innovatieprojecten in Nijkerk:
1) Adequaat zelfmanagement door de patiënt
2) Persoonlijk Gezondheids Dossier
3) Het Longzorgtraject
4) Een date met data
5) Contractinnovatie

Bij het symposium waren veel professionals uit Nijkerk aanwezig die in deze projecten een actieve rol hebben.

Gedrag (van professionals) is een bepalende factor, werd tijdens het plenaire gedeelte benadrukt. Niet lineair maar circulair denken is de sleutel naar succes. Werkt iets niet probeer dan wat anders. Je kunt de ander niet veranderen, wel jezelf. En die ander zal veelal meebewegen. Een mooie opdracht voor zorgprofessionals!

Klik hier voor meer informatie