Kennisupdate 'Werkmodellen'

19/10/2015 - GezondNL werkt aan een richtinggevend kader voor een 'Wijkgezondheidsinfrastructuur' met onder andere kernwaarden, kerndoelen, kernactiviteiten, kerndefinities, transitiemodellen en veranderstrategieën.

Twee werkdocumenten zijn beschikbaar: een overzicht met relevante bepalingen in wetgeving en de gewenste verdeling van verantwoordelijkheden en rollen. Let op, het betreft technische documenten ter voorbereiding op een integrale 'taalkaart'.

Werkmodellen