Intervisie 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'

07/08/2015 - Op 24 september en 22 oktober 2015 van 14.00 tot 17.00 uur organiseren GezondNL en Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra intervisiebijeenkomsten 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'. De bijeenkomsten vinden plaats bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra.

Doel van de intervisie is het gezamenlijk vinden van praktische oplossingen voor obstakels in de eigen werkpraktijk. Daarnaast worden best practices, tools en draaiboeken uitgewisseld. Doelgroep zijn projectleiders, coördinatoren, of preventieprofessionals van lokale gezondheidscentra, 1,5 lijnscentra, (thuis)zorgcentra, fitnesscentra, fysiocentra, sport services, werkpleinen, centra jeugd & gezin, GGD-en of gemeenten. Zij zijn actief of willen zich ontwikkelen als Gezonde Wijk-coördinator.

De wijkgerichte gezondheidsaanpak is veelbelovend, maar kent nog weinig samenhang en continuïteit. Minimale randvoorwaarde is één coördinatiepunt in de wijk. Op steeds meer plekken zijn er Gezonde Wijk-coördinatoren actief.

Zij staan voor de volgende uitdagingen:
- Hoe bewonersinitiatieven mobiliseren of waarderen?
- Waarvan worden professionals enthousiast?
- Hoe diverse initiatieven via één sociale kaart verbinden?
- Welke samenwerkingsorganisatie en -afspraken zijn nodig?
- Hoe omgaan met diverse datastromen en belevingsinformatie per wijk?
- Hoe substantiële financiering via een Regionale GezondheidsPolis organiseren?
- Wanneer eHealth (PGD, Check en Smart Watches) inzetten?

Ambitie daarbij is een (virtueel) Gezondheids- of Vitaliteitplein in de wijk, met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden van alle partners en een (ICT-) infrastructuur voor eHealth-toepassingen.Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.