Verslag werkconferentie in Nijkerk

20/08/2015 - Op 16 januari 2015 organiseerden de Gezondheidscentra Midden-Nederland, de Hogeschool Utrecht en GezondNL de werkconferentie 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk'. Er was veel belangstelling voor deze volgeboekte bijeenkomst. En er was ook veel energie en inspiratie tijdens de bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst is de implementatiecyclus 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' gepresenteerd. De cyclus bevat werkzame elementen voor een sluitende integrale Gezonde Wijk aanpak. De cyclus is implementeerbaar naar andere wijken en regio's, zodat een vraaggerichte (ICT-)infrastructuur ontstaat voor een efficiënte en continue samenwerking/afstemming tussen zorgverleners en een verbeterde gezondheid van burgers.

Infrastructuur van de Gezonde Wijk