Prezi 'Infrastructuur' 1.000 keer bekeken

03/02/2016 - In februari 2015 is de Prezi 'Infrastructuur van de Gezonde Wijk' gepresenteerd. Sindsdien is de presentatie 1.000 x bekeken. Onderdeel van de Prezi is een implementatiecyclus.

De implementatiecyclus bevat 'werkzame elementen' voor een sluitende integrale Gezonde Wijk aanpak. De cyclus is implementeerbaar naar andere wijken en regio's, zodat een vraaggerichte (ICT-)infrastructuur ontstaat voor een efficiënte en continue samenwerking/afstemming tussen zorgverleners en een verbeterde gezondheid van burgers. In de implementatiecyclus komt het belang van één coördinatiepunt in de wijk naar voren.

Diverse ketens en netwerken die reeds in ontwikkeling zijn voor specifieke doelgroepen smelten samen naar een (virtueel) gezondheidsplein voor persoonlijke preventie. Verschillende gezondheidscentra zijn reeds gestart met deze integratie van kennis, netwerken en activiteiten.

De implementatiecyclus is ontwikkeld door gezondheidscentra in Midden-Nederland, de Hogeschool Utrecht en GezondNL en is via diverse activiteiten en met nieuwe partners verder uitgewerkt.

Infrastructuur van de Gezonde Wijk