Nieuws & Kennisupdates

• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…
• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Bezwaarschrift Autoriteit Consument & Markt

24/08/2019 - De stadscoöperatie SAMEN030 en Nederland Zorgt Voor Elkaar hebben een bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument & Markt gestuurd over het Consultatiedocument over het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). In het consultatiedocument worden bewonersorganisaties en burgercollectieven niet genoemd, terwijl zij een grote en essentiële bijdrage leveren aan het organiseren van gezondheid en zorg dichtbij.

JZOJP is een subsidieprogramma gericht op de totstandkoming van regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en -organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn bieden. Uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg past bij wat mensen nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben. De zorg en ondersteuning moeten passen bij wat mensen (nog) wel zelf kunnen en (weer) zelf willen. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet.

Bewonersorganisaties en -collectieven, onder andere opererend onder de namen zorgcoöperaties, wijk- en buurtcoöperaties, naoberzorgpunten en zorgzame dorpen, organiseren in toenemende mate gezonde beweegactiviteiten, ondersteunen mantelzorgers, zetten wijkinformatiepunten op, faciliteren laagdrempelige ontmoetingsplekken, organiseren thuiszorg/wijkverpleging of zijn initiatiefnemer van de bouw van zorgwoningen. Vaak hebben zij dorpsondersteuners of buurtassistenten in dienst die persoonlijk contact leggen met bewoners en vragen vroegtijdig matchen met het beschikbare aanbod, zowel van (betaalde) vrijwilligers, ervaringsdeskundigen als professionals.

Zonder deze gemeenschapskracht ontstaat er geen of verdwijnt zelfs de sociale samenhang in buurten en wijken, staan mantelzorgers er alleen voor en wordt de zorg onbetaalbaar.

Des te opmerkelijker dat bewonersorganisaties en burgercollectieven in het Consultatiedocument van de Autoriteit Consument & Markt niet worden genoemd. Ook opmerkelijk omdat de Autoriteit energiecoöperaties wel erkent als een speler op de energiemarkt. Wij hebben het over sterk vergelijkbare organisaties, die ook een rol spelen bij vraag en aanbod, maar dan van zorg en welzijn in plaats van energie.

Klik hier voor het bezwaarschrift