Nieuws & Kennisupdates

• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…
• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Filmpje 500WIJKCOÖPERATIES!

26/07/2019 - GezondNL is betrokken bij 500WIJKCOÖPERATIES, een landelijke sociale onderneming in oprichting. 500WIJKCOÖPERATIES wil een doorbraak realiseren in de kanteling van gezondheid en zorg met een actieve en ondernemende rol voor bewoners. Ambitie is de realisatie van 500 volwassen wijkcoöperaties in 2025 en borging van de randvoorwaarden om hun organisatiekracht en impact te vergroten. Dit op basis van Triple Aim en Shared Savings.

Bewonerscollectieven nemen zélf de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk. Zij organiseren diensten rond ondersteuning, welzijn, zorg en wonen en noemen zich zorgcoöperaties, stadsdorpen, zorgzame dorpen of noaberzorgpunten. Deze initiatieven willen meer ruimte, meer (financiële) waardering en een volwaardige contract- en samenwerkingspartner zijn.

Daarom ligt de focus van 500WIJKCOÖPERATIES op de wijkcoöperatie, een innovatieve organisatorische, juridische en economische entiteit op buurt-, dorps- of wijkniveau die op veel plekken al in ontwikkeling is.

De initiatiefnemende partners van 500WIJKCOÖPERATIES zijn naast GezondNL, SAMEN030, OptiMedis, Labyrinth Onderzoek & Advies, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Platform 31.

Klik hier voor een filmpje over 500WIJKCOÖPERATIES